Palontorjunta

Turvallista palontorjuntaa

Palontorjunnan suunnittelussa on tärkeää valita kohteeseen soveltuva sammutuslaitteisto, joka on luotettava ja takaa tilan käyttäjien turvallisuuden. Kokemuksemme kattaa niin sprinkleri-, sumu- ja kaasujärjestelmät kuin erikoisemmat vajaahappi- ja vaahtojärjestelmät.

Vahvat osaajamme tuntevat alan uusimmat suuntaukset ja laitteistot. Pätevyyksiimme sisältyvät mm. SFS-Inspecta Sertifiointi, sprinklerilaitteistojen vastuuhenkilö- ja asiantuntijapätevyys sekä Turvatekniikan keskuksen SM-1999-967/Tu-33 8 §:n mukainen sprinkleri- ja kaasusammutusasennusliikkeen vastuuhenkilön pätevyys.

Yhteyshenkilö


Ryhmäpäällikkö, Paloturvallisuustekniikka
Risto Ihalainen
050 368 4531
etunimi.sukunimi@granlund.fi