Yritys- ja toimitilaturvallisuus

Laaja-alainen turvallisuusajattelu osaksi liiketoimintaa

Yritys- ja toimitilaturvallisuuden suunnittelu- ja konsultointipalvelumme käsittelee turvallisuutta kokonaisuutena, johon voivat kuulua esimerkiksi riskikartoitus, rakenteellinen ja toiminnallinen suojaus, henkilökunnan koulutus sekä määrävälein suoritettava auditointi.

Teknisten ratkaisujen ja palvelujen suunnittelu sekä hankintojen konsultointi ovat myös tärkeä osa palveluamme. Tunnemme myös hankintalain edellyttämät menettelyt.

Uskomme, että turvalliset ja loppuun asti mietityt toimintatavat tehostavat liiketoimintaa.

Palvelun laajuus tarpeen mukaan
Palvelu voi muodostua esimerkiksi rakentamisen yhteydessä toteutettavasta teknisestä turvallisuussuunnittelusta. Lähtökohtana voi myös olla tätä laajempi turvallisuuskartoitus ja riskianalyysi, joissa määritellään turvallisuusstrategia ja tavoitteet yhteistyössä tilaajan kanssa. Tällöin otetaan huomioon alakohtaiset sisäiset ja ulkoiset vaatimukset, analysoidaan riskit, esitetään toimintaehdotuksia ja luonnostellaan tarvittavat palvelut ja turvallisuustekniikka kustannusarvioineen.

Liiketoimintaa tukevat turvallisuuskonsultointipalvelut
Tarjoamme turvallisuustoiminnan avuksi myös liiketoimintaa ja turvallisuusstrategiaa tukevia konsultointipalveluja. Turvallisuuskonsultointipalvelut voivat liittyä muun muassa liiketoiminnan operatiivisten riskien hallintaan, henkilöstön suojaamiseen ja turvallisuuskoulutuksiin sekä toimialakohtaisiin turvallisuusstandardeihin ja -ohjeistuksiin.

Toimimme yhteistyössä eri toimialojen kanssa kehittäen toimintaamme ja palveluitamme jatkuvasti. Etujamme ovat yhteistyö eri suunnittelualojen välillä sekä kaikki erityisalat kattava suunnittelija- ja konsulttiryhmämme.

Päämääränämme on tukea liiketoimintaa turvaamalla ihmiset, tieto, omaisuus, toiminta ja maine.

Yhteyshenkilö


Turvallisuuskonsultti
Markku Leskinen
050 310 0130
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Referenssit


OP Pohjolan Vallilan kortteli
Vallilan uusi maamerkki, OP:n pääkonttori valmistuu vuoden 2015 aikana. Suunnitt...

Santahamina-talo
Santahaminan-sotilassaaren uusi monitoimirakennus, avattiin 23.2.2015. Santahami...