Auditoinnit ja riskianalyysit

Auditointi- ja riskianalyysipalvelut kohteelle tai koko kiinteistökannalle

Auditointi- ja riskianalyysipalveluillamme voi selvittää niin yksittäisen kiinteistökohteen kuin koko kiinteistökannan kiinteistönpidon nykytilan vertailtuna mittavaan asiakastietokantaamme sekä tunnistaa merkittävimmät kiinteistöriskit ydinliiketoiminnalle. Energia- ja ympäristöjohtamista voi lisäksi tarkastella koko yrityksen tai yksittäisen tuotteen näkökulmasta. Auditointi- ja riskianalyysipalvelumme jakaantuvat kolmeen osa-alueeseen:

  • Palveluverkkoselvitys
  • Kiinteistönpidon auditointi
  • Ympäristöauditoinnit

Yhteyshenkilö


Johtava asiantuntija, Digitaalisuus
Ken Dooley
050 315 2417
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Liiketoimintajohtaja, Granlund Manager -palvelut
Veikko Martiskainen
050 563 8226
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Referenssit


Suomen sairaalatekniikan yhdistys ry
Yliopistosairaalakiinteistöjen ylläpidon benchmarking-selvitys

Keski-Uusimaa
Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys palveluverkon näkökulmasta