Kiinteistönpidon auditointi

Happotesti paljastaa kiinteistönpidon kipukohdat

Kiinteistönpidon auditoinnissa kuvataan kiinteistönpidon nykytila ja verrataan sen tasoa Granlundin kattavaan asiakastietokantaan. Lisäksi tunnistetaan kiinteistönpidosta kumpuavat omistajien ja käyttäjien merkittävimmät liiketoiminnalliset riskit ja tuotetaan kehitysehdotukset näiden hallitsemiseksi. Auditointi voidaan toteuttaa niin yksittäisen kiinteistökohteen kuin kiinteistösalkun tasolla. Kummassakin tapauksessa auditointi perustuu syvälliseen analyysiin ja kehitysehdotuksiin kiinteistönpidon johtamisjärjestelmästä ja taloudesta, ylläpidon suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kiinteistön käytöstä ja toiminnallisuudesta.

Auditointi aloitetaan usein kokonaisvaltaisella kiinteistönpidon ”happotestillä”, ja voidaan täydentää tilaajan tarpeiden ja happotestin löydösten mukaan seuraavilla syventävillä osa-alueilla:

  • Hoidon ja huollon laatuauditointi
  • Teknisten riskien kartoitus tai kuntoarvio
  • Metrix-auditointi
  • Käyttäjätyytyväisyystutkimus
  • Kiinteistöveroselvitys

Esimerkkejä toteuttamistamme kiinteistönpidon auditoinneista:

  • Senaatti-Kiinteistöt Oy (Huollon laatuauditointi, vuosittainen)
  • Helsingin KOy Valtakulma (Happotesti, laatuauditointi, tekninen riskikartoitus)
  • ABB (Toimittaja-auditointi)
     

Yhteyshenkilö


Liiketoimintajohtaja, Granlund Manager -palvelut
Veikko Martiskainen
050 563 8226
etunimi.sukunimi@granlund.fi