Ympäristöauditoinnit

Riskienhallinta auttaa varautumaan

Granlundilla on pitkä kokemus rakennetun ympäristön riskien kartoittamisesta ja hallinnasta. Asiantuntijamme auttavat selvittämään ympäristöriskejä yksittäisessä kiinteistössä tai isomman kiinteistökannan osalta esimerkiksi ympäristöselvitysten (EDD, Environmental Due Dilligence) tai riskianalyysien avulla. Voimme myös selvittää rakennus- ja kiinteistöalan lainsäädännön ja standardien muutoksista aiheutuvia riskejä asiakkaidemme liiketoiminnalle.

Esimerkkejä toteuttamistamme ympäristöauditoinneista:

  • Ruukki Environmental Due Diligence (EDD)

Yhteyshenkilö


Teknologiajohtaja
Ken Dooley
050 315 2417
etunimi.sukunimi@granlund.fi