Markkinaselvitykset

Markkina-analyysi päätöksenteon tueksi

Strateginen päätöksenteko perustuu huolelliseen analyysiin tavoitelluista markkinoista, kilpailevista tuottajista ja niiden konsepteista sekä kansainvälisistä best-practice -esimerkeistä. Päätöksentekijän haasteena usein on se, että markkinatietoa ei ole helposti saatavilla, oma aika ja resurssit eivät riitä riittävän perusteelliseen analyysiin tai uusille liiketoiminta-alueille siirryttäessä oma ymmärrys markkinasta ei ole tarpeeksi kattava markkinan mahdollisuuksien ja riskien arviointia varten.

Asiantuntijamme auttavat selvittämään ja erottelemaan olennaisimmat tekijät ympäröivästä kiinteistömarkkinasta tai potentiaalisista uusista markkina-alueista sekä parhaista kansainvälisistä käytännöistä. Räätälöimme päätöksenteon tueksi täsmäselvityksiä rakennetun ympäristön osamarkkinasta hyödyntäen laajasti yleisimpiä tietokantoja, tilastotutkimuksia ja viimeaikaisia tieteellisiä selvityksiä. Tarvittaessa autamme myös suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan tarpeita vastaavan empiirisen markkinatutkimuksen asiantuntija- tai opinnäytetyönä.

Viimeaikaisia markkinaselvityksiämme:

Yhteyshenkilö


Liiketoimintajohtaja, Granlund Manager -palvelut
Veikko Martiskainen
050 563 8226
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Referenssit


Suomen sairaalatekniikan yhdistys ry
Yliopistosairaalakiinteistöjen ylläpidon benchmarking-selvitys