Palveluverkkoselvitys

Palveluverkon optimoinnista tuottavuutta ja tuntuvia toiminnan säästöjä

Palveluverkkoselvityksellä luodaan kokonaiskuva kunnan, kiinteistösijoittajan tai käyttäjä-omistajan kiinteistökannan ja siellä tapahtuvan toiminnan taloudellisesta ja laadullisesta nykytilasta. Simuloimme yhteisesti muodostettuihin skenaarioihin pohjautuen vaihtoehtoiset tehokkaammat palvelu- ja kiinteistöverkot määrittäen niiden säästöpotentiaalit ja tarvittavien investointien takaisinmaksuajat nykyiseen verrattuna.

Strategiatyöpajassa muodostamme tavoitteet ja suuntaviivat nykyisen palveluverkon kehittämiselle kohti tuntuvia säästöjä niin toiminta- kuin kiinteistökustannuksissa samalla parantaen toiminnallista laatua.

Palveluverkkoselvitys kertoo esimerkiksi:

 • Miten tyytyväisiä kuntalaiset ovat saamiinsa palveluihin?
 • Millaisia palveluja ja tiloja tarvitaan?
 • Minkä verran kunnassa on kunnostuskelpoista rakennuskantaa?
 • Minkä verran tarvitaan uudisrakennuksia?
 • Mikä on kiinteistöjen energia- ja materiaalitehokkuus?
 • Mitkä ovat eri palvelumallien ylläpitokustannukset ja ympäristövaikutukset?
 • Mitä palvelujen tuottaminen maksaa erilaisissa palvelumalleissa?
 • Miten samat palvelut on tuotettu muissa kunnissa?
 • Miten kuntalaisten turvallisuus ja terveys varmistetaan tulevaisuudessa?
 • Miten kaikille tarjotaan tasapuoliset ja laadukkaat palvelut?

Toteuttamiamme palveluverkkoselvityksiä:

 • 20 kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkot
 • Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitykset
 • Remontti Oy:n tarveselvitys ja vaihtoehtoiset toteutusmallit

Referenssit


Keski-Uusimaa
Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys palveluverkon näkökulmasta