Strategiatyö

Strategiatyön avulla tulevaisuus haltuun

Strategiatyössä organisaatio pohtii tulevaisuuttaan ja tekee suunnitelmia eri vaihtoehtojen varalle. Tehtävämme konsulttina on koota organisaation sisältä ja ulkopuolelta tietoa, muokata se tiiviiseen muotoon ja auttaa käymään keskustelua tiedon pohjalta. Teemme vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvauksia. Tuemme ja tarvittaessa johdamme keskustelua käyttäen nykyaikaisia ja osallistavia työskentelymenetelmiä. Koostamme lopputuloksen helposti ymmärrettävään muotoon, joka auttaa viestin välittämistä sidosryhmille ja asiakkaille.

Granlund on johtava toimija kiinteistötiedon hallinnassa. Pystymme luomaan luotettavan tietopohjan strategiatyölle kyselyillä ja analyyseilla. Pitkäaikainen kokemuksemme kiinteistökonsultoinnissa auttaa meitä luomaan havaintojen pohjalta oikeat toimintamallit. Tietotekniset ratkaisumme ja palvelumme tarjoavat välineet toimintamallien soveltamiseen käytäntöön.

Referenssejämme:

  • Rakennustarkastusyhdistys RTY:n strategia
  • Vantaan rakennustarkastuksen strategian moderointi
  • 20 kunnan kiinteistöstrategiat
  • Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitykset
  • Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY:n strategia
  • Oriveden opiston tarveselvitys