Korjausrakentaminen

Tehokkaita toimintamalleja työmaan avuksi

Korjausrakentamisessa olemassa olevan tilanteen ja muutostarpeiden kokonaisuuden hahmottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Talotekniikan osalta peruskorjaukset tarkoittavat tyypillisesti kokonaisvaltaista uusimista ja tason parannusta. Haasteena ovat tapauskohtaisesti tilojen ahtaus varsinkin korkeussuunnassa, tiloissa tapahtuvan toiminnan häiriöttömyys ja moderneissa toimintamalleissa tilanteiden dynaamisuus. 

Tarjoamme korjausrakentamiseen talotekniikan sekä energia- ja ympäristöalan asiantuntemusta. Korjausrakentamishankkeissa toimimme myös rakennuttajana ja valvojana.

Olemme kehittäneet tehokkaita toimintamalleja mm. olemassa olevan tilanteen kartoittamiseen, teknisten vaihtoehtojen analysointeihin ja elinkaarikustannuksiltaan optimoitujen ratkaisujen löytämiseen.  Myös erilaiset visualisointipalvelut ja havainnolliset raportin analyyseista ovat tärkeitä.

Korjausrakentamisessa suunnittelijoiden ja työmaan yhteistyö korostuu. Hyvälläkään ennakoinnilla ei voida välttää kaikkia yllätyksiä. Palveluvalikoimaamme voidaan hyödyntää monella tavalla myös työmaalla. Voimme tukea työmaata tietomallinnuksen hyödyntämisessä, sijoittaa työmaalle suunnittelijoiden etätyöpisteitä jne. Tärkeintä on saada nopeasti oikeaa tietoa ja oikeita ratkaisuja työmaan käyttöön ja välttää turhaa aikahukkaa. Myös Granlund Designer voidaan ottaa työmaakäyttöön, jolloin urakoitsija voi helposti löytää oikeat suunnittelutiedot, hyväksyttää lopulliset laitevalinnat ja tuottaa as-built -tiedot suoraan tietokantaan.

Korjausrakentaminen on jo volyymiltaan ohittanut uudisrakentamisen Suomessa. Granlund on toiminut korjausrakentamisen asiantuntijoina yli 50 vuotta ja ymmärrämme siihen liittyvät erityispiirteet. 

Yhteyshenkilö


Osastonjohtaja, korjausrakentaminen
Tapani Muttonen
050 574 7117
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Suunnittelujohtaja, korjausrakentaminen
Sauli Heino
050 544 6635
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Liiketoimintajohtaja, linjasaneerauspalvelut
Harri Nyyssölä
050 525 2243
etunimi.sukunimi@granlund.fi