Kuntoarvio ja kuntotutkimus

Kiinteistön korjaustarpeen selvitys lähtee kuntoarviosta

Kuntoarvio sisältää rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien (LVIAS) tarkastelun sekä korjaus- ja uusimistoimenpiteiden määrittelyn sovitulle tarkastelujaksolle (PTS-suunnitelma). Kuntoarviossa selvitetään kiinteistön uusimis- ja korjaustarpeet sekä niiden tärkeysjärjestys. Lisäksi huomioidaan mm. turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat havainnot.

Kuntoarvion painopiste on kustannuksiltaan merkittävimpien kunnossapitotarpeiden käsittelyssä. Toimenpiteiden ennakointi mahdollistaa niiden oikea-aikaisen ja kustannustehokkaan toteuttamisen. Kuntoarviosta toimitetaan erillinen raportti, ja tiedot ovat siirrettävissä Granlund Manager ylläpidon johtamisjärjestelmään.  

Autamme asiakasta myös kuntotutkimustarpeiden määrittelyssä sekä toteutuksessa. 

Yhteyshenkilö


Ryhmäpäällikkö, korjausrakentaminen
Kauri Salminen
040 734 9637
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Ryhmäpäällikkö, korjausrakentaminen
Sami Söderström
040 535 9906
etunimi.sukunimi@granlund.fi