Talotekninen valvonta

Taloteknistä rakennusvalvontaa vaativiin kohteisiin

Teemme taloteknistä valvontaa niin korjaus- kuin uudisrakennushankkeissa. Kiinnitämme huomiota talotekniikan toteutukseen ja yhteensovituksiin ennakoidusti suunnittelu- ja rakentamisaikana mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Raportoimme hankkeen etenemisestä säännöllisesti eri osapuolille ja dokumentoimme tarkastushistorian omalla BildMet-raportointityökalullamme. Teemme myös takuu- ja käytönaikaista seurantaa sekä raportointia.

Yhteyshenkilö


Osastonjohtaja, Korjausrakentaminen
Tapani Muttonen
050 574 7117
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Liiketoimintajohtaja, linjasaneerauspalvelut
Harri Nyyssölä
050 525 2243
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Referenssit


Helsingin Autotalo Oy
Granlund vastasi Helsingin Autotalon peruskorjaushankkeen hankeselvityksistä ja ...

As Oy Säästölampi
Rivitaloyhtiön linjasaneeraus