Käyttöönoton laadunvarmistus

Talotekniikan toimivuus varmistetaan takuuaikana

Käyttöönottovaiheen ja takuuajan laadunvarmistuksen keskeinen tavoite on varmistaa, että kiinteistön talotekniikka toimii oikein ja suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti. Tilojen käyttäjien tyytyväisyyden optimoimiseksi on syytä varmistaa heti takuuajan alkaessa, että kohteen talotekniikka ja rakennusautomaatio lähtevät toimimaan oikeilla asetuksilla ja tekniikkaa käytetään oikein.

Vahvuuksiimme kuuluvat talotekniikan toimivuuden ja energiankäytön arviointiin ja raportointiin liittyvät konsultointitehtävät käyttöönotto- ja takuuvaiheen aikana. Varmistamme, että asetetut talotekniset suunnittelutavoitteet, toteutuvat, arvioimme taloteknisten järjestelmien ja huollon toimivuutta sekä tilojen käyttäjien tyytyväisyyttä erilaisissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa. Lisäksi tavoite on varmistaa, että urakka- ja takuuajan velvoitteet saatetaan loppuun sekä selvittää mahdolliset takuuaikana havaitut ongelmat ja ongelmatilanteet.

Tavoitteiden toteutumisen arvioinneissa hyödynnetään pääosin kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmän, kulutusseurantajärjestelmien sekä huolto-ohjelman tietoja. Useissa tapauksissa palvelumme on käytettävissä myös etäyhteyden avulla.

Palvelussamme kiinnitämme erityistä huomiota sisäilman olosuhteiden ja talotekniikan toimivuuden hallinnan lisäksi energiataloudellisen toiminnan ja energiankäytön arviointiin.

Palvelu soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös takuuajan jälkeen kiinteistön ylläpitovaiheen aikana.

Palvelun sisältö voidaan joustavasti sovittaa vastaamaan asiakkaan tavoitteita ja tarpeita.

Lisää aiheesta:

Half done 1/2013: Toimiva rakennusautomaatio – energiatehokas ja viihtyisä

Yhteyshenkilö


Osastonjohtaja, Rakennusautomaatio
Anders Strand
050 525 2264
etunimi.sukunimi@granlund.fi