Kulutusmittaroinnin suunnittelu

Energiatehokkuuden seurantaa kulutusmittaroinnilla

Energiatehokkuuden osalta tiukentuneet rakentamismääräykset sekä kiinteistön käyttäjien valistuneisuus energia-asioihin on nostanut kulutusmittaroinnin roolin yhä tärkeämmäksi. Tarjoamme kasvaneisiin vaatimuksiin ja tilaajan tarpeisiin kattavan palveluvalikoiman.

Uudis- ja peruskorjauskohteiden suunnittelu
Suunnittelumme perustan muodostaa tilaajan tarpeiden kartoitus ja sitä kautta kulutusmittarointihankkeen tavoitteiden asettaminen. Tarvekartoituksessa huomioimme mm. raportointivaatimukset, käytössä olevien järjestelmien rajoitukset sekä mahdolliset ympäristösertifikaatit. Peruskorjaushankkeissa ja erillisissä mittarointihankkeissa teemme myös nykyisen mittaroinnin kartoituksen, mikä luo pohjan uuden kehittämiselle.

Kulutusmittaroinnin suunnittelun jatkumona tarjoamme lisäksi valvontaa ja rakennuttamistehtäviä sekä käyttöönottotarkastuksia, joilla varmistetaan mittaroinnin oikea toiminta ja kulutusraportoinnin luotettavuus. Kulutusseurannassa voidaan hyödyntää Granlund Manager -sovellusta sekä tuntimittauspalveluamme.

Mittaroinnin kehittämiseen liittyvät palvelut: mittarointistrategiat ja -ohjeet
Yksittäisten kiinteistöjen kulutusmittaroinnin suunnittelun lisäksi tarjoamme palvelua laajempien kiinteistökokonaisuuksien mittaroinnin kehittämiseen ja investointiprosessien ohjeistukseen. Kulutusmittarointistrategiassa luodaan yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa visio kulutusmittaroinnin tulevaisuuden tasosta ja asetetaan tavoitteet sen laadulle. Kulutusmittaroinnin suunnitteluohjeissa kuvataan tekniset vaatimukset mittareille ja järjestelmille sekä esitetään tarvittavat dokumentaatiot.

Kulutusmittaroinnin rakennuttamisohjeessa puolestaan selkeytetään rakennuttamiseen liittyvät tehtävät sekä eri hankeosapuolien roolit. Näitä strategioita ja ohjeita olemme laatineet useille suurille kiinteistönomistajille Suomessa.

Lisää aiheesta:

Energiaseminaari 2014: Yksi luku kertoo kaiken (video)

Half done 1/2014: Oliko ylläpitomme eilen tehokasta?

Half done 1/2014: Suomen Yliopistokiinteistöjen massiivinen mittarointiuudistus

Half done 2/2012: Kiinteistöjen energiatehokkuuden kojetaulut – Taloinfo ja Metrix

Half done 1/2013: Toimiva rakennusautomaatio – energiatehokas ja viihtyisä

Yhteyshenkilö


Johtava asiantuntija
Heikki Ihasalo
040 820 9623
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Asiantuntija
Heikki Koskela
010 759 2291
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Halfdone 1/2014
Suomen yliopistokiinteistöjen massiivinen mittarointiuudistus