Toimintatapa

BildMet on Granlundin toimintatapa rakennushankkeissa

Granlundin BildMet-toimintamalli on yrityksemme tapa toimia yhdenmukaisesti, asiakkaalle lisäarvoa tuottavana kumppanina. Toimintamallimme tukena ovat monipuolinen osaamisemme ja kehittyneet työkalumme.  Se on kokonaisuus, joka käsittää taloteknisen suunnittelun sekä rakennus- ja takuuaikaisen laadunvarmistuspalvelun.

BildMet-mallin tavoitteena on talotekniikan hallinta ja asiakkaan tarpeiden mukaisen lopputuloksen varmistaminen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Sen keskeisiä osia ovat:

  • sopiminen hankkeen tavoitteista yhdessä asiakkaan kanssa
  • tavoitteiden toteutumisen, talotekniikan toimivuuden ja ylläpidon toiminnan varmistaminen vaiheittain koko prosessin ajan
  • raportointi asiakkaalle hankkeen seurantaa ja ohjausta varten
  • rakennuksen tietomallin hyödyntäminen ratkaisujen analysoinnissa, visualisoinnissa ja tavoitteenmukaisuuden varmistamisessa

Yhteyshenkilö


Laatupäällikkö
Maila Herva (vanhempainvapaalla, sijaiseen saat yhteyden laatupaallikko@granlund.fi)