Kunnossapito PTS

Pitkän tähtäimen suunnitelma on kunnossapidon perusta

Kiinteistön kustannustehokkaan ja häiriöttömän kunnossapidon perusta on tarpeisiin perustuva ja ajantasainen pitkän tähtäyksen suunnitelma (PTS). Huolehdimme vuosittaisten kohdekartoitusten avulla, että kiinteistön PTS-suunnitelma on aina ajan tasalla. Allokoimme toimenpide-ehdotukset asiakkaan kunnossapidon budjettiin ja huomioimme mahdolliset vuokrasopimusten tarkistusajankohdat niin, että panos-hyöty–suhde on mahdollisimman hyvä.

Toteutamme vuosikorjausohjelman toteutuksen pysyen sovituissa kustannusraameissa. Kiinnitämme erityistä huomiota tilojen käyttäjille aiheutuvien haittojen minimoimiseen ja työn laadulliseen valvontaan.

Kuntoarvion tulosten raportointi voidaan tehdä joko paperimuodossa tai viemällä tiedot Granlund Manager -ohjelmiston PTS-osioon. Granlund Manager mahdollistaa tulosten tehokkaan hyödyntämisen ja PTS-suunnitelman pitämisen ajan tasalla vaivattomasti.

Yhteyshenkilö


Suunnittelujohtaja, korjausrakentaminen
Sauli Heino
050 544 6635
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Halfdone 1/2014
Teemana kiinteistönpito