Ylläpidon auditointi

Palvelua tilaajan ja toimittajan yhteistyön parantamiseen

Tilaajana on ensisijaisen tärkeää tunnistaa yhteistyökumppaneiden todellinen osaaminen, palvelukyky ja kehityspotentiaali unohtamatta oman organisaation toimintaa. Laatu ja kustannustehokkuus lähtevät aina tilaajan ja toimittajan välisestä yhteistyöstä, on palveluntuottaja sitten manageri, teknisen huollon toimittaja tai siivousyhtiö. Ihmisillä on tekemisessä aina merkittävin rooli.

Näistä lähtökohdista olemme kehittäneet uudenlaisen palvelutuotteen yhteistyön auditointiin. Selvitämme sekä toimittajan että tilaajan näkemykset ja kokemukset, ja näiden perusteella luomme pohjan systemaattiselle yhteistyölle. Tuloksena pystymme luomaan jatkuvan, avoimen ja yhteistyön kautta rakentuvan kehityssyklin.

Palvelumme voidaan koota seuraavista osista:

  • auditointikysely
  • tilaaja-tuottaja -kehityskeskustelumalli
  • sopimusanalyysi
  • kenttäauditointi
  • johtamisen mallit ja mittarit

Yhteyshenkilö


Asiakkuuspäällikkö, kiinteistönpito
Tommi Söderström
010 759 2262
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Halfdone 1/2014
Teemana kiinteistönpito