Alueelliset ympäristöluokitukset

Ympäristönäkökulmien huomiointi suunnitteluprosessin aikana

Alueellisen ympäristöluokituksen avulla aluesuunnittelun ympäristönäkökulmat voidaan huomioida kattavasti ja kokonaisvaltaisesti suunnitteluprosessin aikana. Luokitukset pyrkivät muodostamaan monipuolisia alueita, joilla ympäristön kannalta hyvien valintojen tekeminen on tehty käyttäjälle helpoksi, kannattavaksi ja viihtyisäksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa huomion kiinnittämistä turvallisiin ja miellyttäviin jalankulkualueisiin tai alueen rakennusten ja kasvillisuuden toimivaan suunnitteluun.

Suunnittelun lähtökohtana ovat alueen olemassa olevat ominaisuudet ja infrastruktuuri, joita kehitetään kokonaisuutena tämänhetkisten ja tulevien käyttäjien tarpeet huomioiden. Tulevia käyttäjiä kuullaan ja osallistetaan heti suunnitteluprosessin alusta alkaen. Vaihtoehtoina luokituksiin ovat LEED Neighborhood Development ja BREEAM Communities.

Viitekehys yhteistyölle
Alueelliset ympäristöluokitukset tarjoavat viitekehyksen aluesuunnitteluhankkeelle. Tämä kannustaa projektin osapuolia yhteistyöhön projektin alusta alkaen, jolloin valintoja on vielä mahdollista tehdä. Sertifioitavaksi sopivat niin uudis- kuin täydennysrakennushankkeetkin muutaman kiinteistön korttelista kokonaiseen kaupunginosaan.

Alueellisten ympäristöluokitusten viitekehystä voidaan käyttää myös suunnittelun ohjaamiseen, vaikka sertifikaattia ei haettaisikaan. BREEAM Communities -luokituksen etuna on se, että alueen ei tarvitse olla rakennettu luokituksen saadakseen.

Granlundin asiantuntijat ovat perehtyneet alueellisiin ympäristöluokitusjärjestelmiin ja koordinoivat ympäristöluokitusprojekteja. He voivat myös auttaa, jos alueellisen ympäristöluokituksen periaatteita halutaan käyttää alueprojektin suunnittelunohjauskeinona.

Yhteyshenkilö


Toimialajohtaja, Ympäristö, Granlund Consulting Oy
Heli Kotilainen
040 579 3611
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Referenssit


Wasa Station
Vaasan kaupunki aloittaa vanhan linja-autoaseman aukion kehittämisen ja on valin...

Niittykummun keskus
Niittykummun keskuksen alueella Espoossa on alkamassa aluekehitys- ja täydennysr...