Ympäristöjohtaminen

Asiantuntemusta ympäristö- ja yritysvastuun hallintaan

Tuotteet, palvelut ja kumppanit valitaan yhä enenevissä määrin perustuen yrityksen ympäristö- ja yritysvastuuimagoon. Ympäristönäkökohtien, energiatehokkuuden ja vastuullisuuden huomioiminen yrityksen toiminnassa usein pienentää ympäristövaikutusten lisäksi myös kustannuksia.

Granlundin asiantuntijat auttavat yritystäsi kehittämään yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyviä toimintatapoja. Tuotamme lisäksi erilaisia ympäristöjohtamista tukevia selvityksiä ja laskelmia kuten ympäristöbenchmark-selvityksiä, hiilijalanjälkitarkasteluja, energiatarkasteluja ja riskianalyysejä.

Yritysvastuu tarvitsee johtamista
Tuemme yrityksiä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien strategioiden, ohjelmien ja toimintatapojen kehittämisessä. Tunnemme ympäristöjohtamisjärjestelmien kansainvälisten standardien mukaiset vaatimukset (esim. ISO 14 001 ) ja osaamme auttaa niiden jalkauttamisessa käytäntöön.

Kehitämme asiakkaillemme myös ympäristöjohtamisen mittareita ja seurantatapoja. Tarjoamme GRI:n kanssa yhteensopivia työkaluja yritysvastuuraportointiin ja voimme auttaa tunnuslukujen, kuten hiilidioksidipäästöjen laskennassa.

Energiahallintaan markkinoiden laajin kokonaisnäkemys
Rakennetun ympäristön energianhallinta rakennuksen koko elinkaaren ajan on erityisosaamistamme. Tarjoamme tähän markkinoiden laajimman energiatehokkuusosaamisen ja kokonaisnäkemyksen energianhallintaan. Tunnemme hyvin ISO 50001 -energianhallintastandardin vaatimukset sekä vapaaehtoiset energiansäästösopimukset (KETS, TETS). Asiantuntijamme auttavat yritystäsi löytämään parhaat ratkaisut rakennusten ja kiinteistöjen energianhallintaan.

Tukea ympäristö- ja energiatehokkaaseen tuote- ja konseptikehitykseen
Laadimme selvityksiä ja laskelmia, vaihtoehtoisten ratkaisujen ympäristövaikutusten tutkimiseen sekä teemme mm. energia- ja elinkaarikustannuslaskentaa, elinkaariarviointia, kansainvälisten parhaiden käytäntöjen benchmarkkausta tai lainsäädännön muutosten analyysia.

Granlundilla on laaja kokemus mm. tarjous- ja suunnittelukilpailuihin tarvittavista hiilijalanjälkilaskelmista. Tunnemme ympäristöselosteisiin (EPD, Environmental Product Declaration) liittyvät standardit EN 15804 ja ISO 14040 ja pystymme auttamaan ympäristöselosteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Riskienhallinta auttaa varautumaan
Asiantuntijamme auttavat selvittämään ympäristöriskejä yksittäisessä kiinteistössä tai isomman kiinteistökannan osalta esimerkiksi ympäristöselvitysten (EDD, Environmental Due Dilligence) tai riskianalyysien avulla. Voimme myös selvittää rakennus- ja kiinteistöalan lainsäädännön ja standardien muutoksista aiheutuvia riskejä asiakkaidemme liiketoiminnalle.

Koulutus
Tarjoamme koulutusta ympäristö- ja yritysvastuun sekä energianhallinnan aihepiireihin liittyen. Voimme tarjota myös yritykselle tai organisaatiolle räätälöityä koulutusta.

Yhteyshenkilö


Toimialajohtaja, Ympäristö, Granlund Consulting Oy
Heli Kotilainen
040 579 3611
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Referenssit


Citycon Oyj
Citycon on kauppakeskusten omistajana alan markkinajohtaja Suomessa ja Granlundi...