Ympäristöluokitukset

Suomen monipuolisin osaaminen LEED- ja BREEAM-luokituksiin

Ympäristöluokitukset auttavat rakentamaan ja ylläpitämään rakennuksia, joilla on pieni ympäristöjalanjälki, mutta samalla hyvät sisäilmaolosuhteet ja muut käyttöominaisuudet. Markkinoilla on useita ympäristöluokitusjärjestelmiä, joista tunnetuimpia ovat yhdysvaltalainen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ja brittiläinen BREEAM (BRE Environmental Assessment Method). Granlundilla työskentelee Suomen monipuolisin joukko LEED- ja BREEAM-pätevöityneitä asiantuntijoita. Osaamisemme kattaa laajasti koko rakennuksen elinkaareen liittyvien haasteiden ratkaisemisen.

Sertifiointi nostaa kiinteistön arvoa
Rakennuksen ympäristöluokitus on markkinointiargumentti ja imagotekijä. Ympäristöluokitelluilla rakennuksilla on tutkitusti keskimäärin alhaisemmat käyttökustannukset ja korkeammat vuokratuotot, myös sijoitetun pääoman tuotto on parempi ja rakennuksen arvo korkeampi. Tuoreen Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan ympäristösertifiointi voi nostaa toimistotalon arvoa Suomessa jopa 9 %.

Ympäristöluokitukset soveltuvat rakennuksen elinkaaren eri vaiheisiin
Ympäristöluokitusjärjestelmiä voidaan soveltaa sekä uusille että olemassa oleville rakennuksille.

Uudisrakennusten ja peruskorjaushankkeiden ympäristöluokitus auttaa tärkeimpien ympäristönäkökohtien huomioimisessa suunnittelu- ja rakentamisprosessin aikana. Se ohjaa suunnittelua ja rakentamista siten, että rakennuksella on pieni ympäristöjalanjälki, mutta samalla hyvät sisäilmaolosuhteet ja muut käyttöominaisuudet. 

Olemassa olevan rakennuksen ympäristöluokituksen tavoitteena on rakennuksen käytön aikaisten ympäristövaikutusten minimointi ja käytön tehokkuuden maksimointi. Ympäristöluokitus auttaa rakennuksen omistajia ja käyttäjiä ottamaan käyttöön kestäviä menettelytapoja. Tärkeässä osassa ovat rakennuksen käyttötottumukset ja ylläpito sekä yrityksen vastuulliset toimintatavat.

Energiatehokkuus on merkittävä osa ympäristöluokituksia
Tavoiteltaessa korkeita ympäristöluokitustasoja rakennusten energiatehokkuuteen liittyvien kriteereiden merkitys korostuu. Olemme Granlundilla tehneet energiakonsultointia yli 30 vuotta ja voimme tarjota ympäristöluokitushankkeisiin parhaan osaamisen mm. energiasimulointeihin, toiminnanvarmennukseen sekä energiakatselmointiin.

Yhteyshenkilö


Toimialajohtaja, Ympäristö, Granlund Consulting Oy
Heli Kotilainen
040 579 3611
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Referenssit


Derby Business Park
Derby Business Park saavutti arvostetun LEED Platina sertifikaatin vuoden 2013 a...

Forum-kortteli
Forum-korttelille myönnettiin Suomen ensimmäinen BREEAM In Use International -se...

Kauppakeskus Veturi
Ruokakesko Oy:n syksyllä 2012 valmistuneelle Kauppakeskus Veturille on myönnetty...