Kunnat ja kaupungit

Granlund mukana kuntien arjessa

Tarjoamme kunnille talotekniikan suunnittelu-, konsultointi- ja ohjelmistopalveluita kiinteistön koko elinkaarelle. Konsultoimme kuntia muun muassa kiinteistöjen hallintaan, energiatehokkuuteen ja palvelurakenteeseen liittyvissä kysymyksissä sekä ympäristö- ja turvallisuusasioissa.

Suunnittelijoiltamme löytyy erityisosaamista esimerkiksi sairaala- ja terveydenhuoltosektorilta sekä koulutuksesta ja teollisuudesta. Tarjoamme kunnille myös ohjelmistosuunnittelua ja valmiita ohjelmistoja, kuten Granlund Manager -ylläpidon johtamisjärjestelmän.

Palveluverkkoselvitys luo vaihtoehtoja
Palvelu- tai kiinteistöverkkoselvityksessä tilaaja saa ehdotuksen uudesta ja entistä toimivammasta palveluverkosta. Selvitys voi koskea esimerkiksi usean kunnan tai kaupungin kouluja, tietyn kunnan päiväkotipalveluja tai kuntayhtymän toimitilakiinteistöjä.

Granlund tekee yhteistyötä palveluverkkoselvityksissä Kuntamaiseman, Siton, Inspiran ja Rakennusteollisuusliiton kanssa.

Kuntalaisille parempia palveluja
Palveluverkkoselvitys suuntaa katseet tulevaisuuteen. Kustannuksia lähestytään kuntalaisten käyttämien palvelujen kautta, koska niiden tuottaminen on viidestä kymmeneen kertaan kalliimpaa kuin kiinteistöjen ylläpito. Selvityksen konkreettisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi käyttäjäkyselyt ja toiminnan analyysi Timantti-mallin avulla.

Kun ihmisten todellisia tarpeita vertaillaan kunnan jo olemassa olevaan rakennuskantaan, selviää, mikä kunnan toiminnassa on kallista ja mikä edullista. Tavoitteena on löytää palvelu- ja kiinteistömalli, jossa palvelut tuotetaan käyttäjälähtöisesti, taloudellisesti ja tasapuolisesti.

Referenssit


Keski-Uusimaa
Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys palveluverkon näkökulmasta