Terveydenhuolto

Tulevaisuuden terveydenhuollon tukena

Olemme Granlundilla perustamisestamme lähtien huolehtineet talotekniikan ratkaisuista siellä, missä tarvitaan kokemusta, parasta osaamista ja ehdotonta laatua. Sairaala- ja terveydenhuoltoalalle suunnatut palvelumme tukevat suomalaista hyvinvointia sairaala kerrallaan.

Sairaalatasoinen erikoisosaaminen ja käyttäjälähtöisyys syntyvät vain tekemällä. Granlundilla on terveydenhuoltoalalta yli 50 vuoden kokemus ja yli 120 sairaalasektorille erikoistunutta suunnittelijaa ja konsulttia. He tuntevat sairaaloiden toimintatavat, laitteistot sekä hygienia- ja turvallisuusvaatimukset. Läheinen yhteistyö hoitohenkilökunnan ja käyttäjien kanssa on olennainen osa toimintaamme.

Modernisti toimiva digisairaala
Granlundin huippuosaaminen auttaa ennakoimaan asiakkaiden tarpeita ja tarjoamaan nykyaikaisen palvelukokemuksen. Olemme vahvasti mukana alan tutkimus- ja kehitystoiminnassa ja tarjoamme nykyaikaisia vaihtoehtoja, joilla parannetaan muun muassa henkilöturvallisuutta. Toimivilla digitaalisilla ratkaisuilla (ICT) helpotetaan ja tehostetaan hoitohenkilökunnan työtä, joten panostukset suunnitteluvaiheeseen tuottavat säästöjä rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Yhteiset tavoitteet luovat onnistumisia
Granlundin toimintatapaan sairaalasektorilla kuuluu sopia tilaajan ja käyttäjän kanssa yhteisistä tavoitteista jo ennen varsinaisen suunnittelutyön alkua. Vaihtoehdoista keskustellaan yhdessä ja suunnitelmia havainnollistetaan esimerkiksi 3D-mallinnuksella. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja tuloksista raportoidaan koko hankkeen ajan.

Energiatehokkuus osana terveydenhoitoa
Granlundin energiatehokkailla ratkaisuilla hallitaan käyttökustannuksia yhtä lailla yksityisklinikalla kuin yliopistollisessa keskussairaalassa. Säästöjä saavutetaan esimerkiksi teknisillä ratkaisuilla, materiaalivalinnoilla, tilojen muunneltavuudella ja hyödyntämällä ilmaisenergioita (maalämpö, aurinkoenergia ja hukkalämmöt).

Yhteyshenkilö


Osastonjohtaja, Sairaalasuunnittelu
Santeri Kondakov
040 556 0555
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Ryhmäpäällikkö, LVI- ja KSL-suunnittelun koordinaattori, Sairaalasuunnittelu
Aila Puusaari
040 769 3245
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Ryhmäpäällikkö, sähkösuunnittelun koordinaattori, Sairaalasuunnittelu
Benjam Lytz
050 402 9769
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Ryhmäpäällikkö KSL-suunnittelu, Sairaalasuunnittelu
Sampo Hintsanen
010 759 2107
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Referenssit


Uusi Lastensairaala
Granlund vastaa Uuden Lastensairaalan sähkö-, tele-, ict-, turva-, palo- ja av-t...

Erikoishoitopalvelukeskus Docrates
Jätkäsaaren entisen sataman alueelle valmistuneeseen syöpäsairauksien hoidon ja ...

Hyvinkään sairaala
Granlund Oy vastaa Hyvinkään sairaalan alueelle rakentuvan uudisrakennushankkeen...

Kuopion yliopistollinen sairaala / Kaarisairaala
Kaarisairaalan suunnittelu on perustunut väestön tarpeisiin, toimintatapojen muu...

Biomedicum
Biomedicumon lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen keskus. Se tarjoaa tutkimusti...

Tulevaisuuden terveydenhuollon tukena
Tutustu terveydenhuollon esitteeseen

Halfdone 1/2015
TAYS valmistautuu 2020-lukuun