Digisairaala

Digitalisaatio tehostaa työtapoja

Digitalisaation tavoitteena sairaaloissa on helpottaa hoitohenkilökunnan työtä, nopeuttaa hoitoprosessia sekä parantaa potilasturvallisuutta. Teknisten järjestelmien integraatio vähentää mm. työn päällekkäisyyttä ja tuo tätä kautta ajansäästöä hoitohenkilökunnalle. Tilatehokkuus paranee ja sisäänkirjautumisprosessit helpottuvat, kun esimerkiksi erillisten kirjautumisten määrä vähenee. Tämä tuo toimintaan merkittävää kustannustehokuutta.

Keinoja digitalisaatioon on useita. Tunnistus- ja paikannuspalvelut tuovat tehokkuutta tilojen käyttöön ja nopeuttavat käytännön työtä, kun esimerkiksi erillisten kirjautumisten määrä vähenee. Automatisoidulla valaistuksella voidaan tuoda tiloihin energiatehokkuutta ja viihtyvyyttä. Leikkaussalien kuvansiirrolla onnistutaan puolestaan siirtämään opetustapahtumia leikkaussalien ulkopuolelle.

Olemme mukana useissa hankkeissa, joissa digisairaaloita kehitetään tällä hetkellä. Näihin lukeutuvat mm. HUS:n Siltasairaalan, Uuden Lastensairaalan, OYS:n Lasten ja naisten sairaalan sekä Jyväskylän uuden sairaalan hankkeet

Lue lisää pian valmistuvasta Uuden Lastensairaalan hankkeesta, jossa digipalveluja hyödynnetään laajasti.

Yhteyshenkilö


Ryhmäpäällikkö, tele- turva- ja ICT-suunnittelu
Aki Väänänen
010 759 2206
etunimi.sukunimi@granlund.fi