Työpajakoordinointi

Työpajat osallistavat projektitiimejä ja henkilökuntaa

Osallistamme projektitiimejä ja hoitohenkilökuntaa rakennushankkeissa työpajojen avulla. Toimimme työpajoissa koordinaattorina, jonka johdolla tehostamme projektien läpivientiä ja keskitymme organisaation kannalta olennaisiin asioihin. Työskentelymenetelmässä panostetaan yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen sekä luodaan yhteiset tavoitteet, tahtotila ja ymmärrys perinteisen autoritäärisen projektityöskentelyn sijaan. 

Koordinaattorina tuemme projektipäälliköitä ja tiiminvetäjiä työskentelyn prosesseissa, tiedonhallinnassa ja viestinnässä. Valmennamme myös ryhmiä vuorovaikutteiseen työskentelytapaan ja työpajamenetelmien käyttöön. 

Työpajoilla saavutetaan nopeammassa ajassa laadukkaampi lopputulos.

Lataa esite terveydenhuollon konsultointipalveluista

Yhteyshenkilö


Toimialajohtaja, neuvonantopalvelut, Granlund Consulting
Piia Sormunen
040 653 3118
etunimi.sukunimi@granlund.fi