Laatujärjestelmä

Käytössämme on RALA-sertifiointi

Yrityksellämme on ollut sertifioitu laatujärjestelmä (RAKLI-SKOL-ATL) vuodesta 1998 lähtien (tytäryhtiöt 1999). RALA-sertifioinnin (vuoden 2011 loppuun asti nimeltään RAKLI-SKOL-ATL-arviointimenettely) tarkoituksena on

  • tarjota yrityksille kotimaan markkinoille sopivan julkisen toimintajärjestelmän hyväksyntä
  • helpottaa tilaajan hankintamenettelyissä suorittamaa toimittajan arviointia ja valintaa
  • tarjota yritykselle palautteen muodossa väline oman toimintajärjestelmän kehittämiseen sekä toiminnanohjauksen, riskienhallinnan ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Sertifiointimenettely varmistaa osaltaan, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää arviointiperusteiden vaatimukset, sovittuja menettelyjä sovelletaan käytännössä ja yrityksen toimintaa kehitetään. RALA-sertifikaatti antaa myös yrityksen asiakkaalle varmuutta siitä, että yrityksen tuote ja toiminta täyttää arvioinnissa asetetut vaatimukset.

Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelun arviointiperusteet kattavat seuraavat alueet:

  • Johtaminen ja kehittäminen
  • Henkilöstö ja tukitoiminnot
  • Tarjous- ja sopimustoiminta
  • Suunnitteluprojektit ja projektitoiminta

Lisää RALA-sertifiointimenettelystä: www.rala.fi

Yhteyshenkilö


Laatupäällikkö
Maila Herva
040 017 5142
etunimi.sukunimi@granlund.fi