Yhteiskuntavastuu

Asiakkaan puolueeton asiantuntija

Granlund haluaa kaikessa toiminnassaan noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja toimia vastuullisena yrityskansalaisena. Karkeasti jaotellen yhteiskuntavastuullisen toiminnan periaatteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: oma sisäinen toiminta ja toiminta projekteissa.

Omassa sisäisessä toiminnassamme pääperiaatteemme ovat:

Talous

 • reilut pelisäännöt kaikille
 • avoimuus
 • hyvä tuloksenteko ja sitä kautta mahdollisuus panostaa kehitykseen
 • kaikenlaisen korruption, harmaan talouden ja muiden talouden lieveilmiöiden aktiivinen torjunta

Sosiaalisuus

 • henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen
 • tasa-arvoinen ihmisten kohtelu
 • ihmisille mahdollisuuksia kehittyä
 • yleisen positiivisen yhteiskuntakehityksen tukeminen

Ympäristö

 • oman toiminnan hiilijalanjäljen jatkuva alentaminen
 • oman henkilöstön ympäristöaloitteiden tukeminen
 • avoin tiedottaminen/raportointi

Toiminnan puolueettomuus on yksi Granlundin keskeisimmistä periaatteista. Olemme asiakkaan puolueeton asiantuntija eikä meillä ole sidonnaisuuksia. Teemme aina päätöksemme ja suosituksemme asiakkaan edun näkökulmasta, kestävän kehityksen periaatteita esiin tuoden ja parhaaseen asiantuntemukseen nojaten.

Granlundin toiminta asiakasprojekteissa avaa merkittäviä vaikutusmahdollisuuksia koko asiakaskunnan ympäristövaikutuksiin ja muihinkin yhteiskuntavastuun tekijöihin. Tämä mahdollisuus on vaikutuksiltaan huomattavasti suurempi kuin oman sisäisen toiminnan vaikutus.

Granlundilaisten tehtävänä on osana jokaista asiakasprojektia pyrkiä aktiivisesti toimimaan seuraavan periaatteen mukaisesti:

 • pyrkiä tunnistamaan mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen, hiilijalanjäljen pienentämiseen tai muihin yhteiskuntavastuuta tukeviin ratkaisuihin
 • tuoda aktiivisesti esille asiakkaalle ja projektille parhaiten soveltuvia ratkaisuja ja mahdollisia riskejä
 • omalla asiantuntemuksella ja hyvällä yhteistyöllä huolehtia päätettyjen ratkaisujen tehokkaasta toteutuksesta

Yhteiskuntavastuu on liitetty kiinteäksi osaksi Granlund-konsernin johtamista. Käytännössä tämä tarkoittaa tavoitteiden asettamista osana strategiaprosessia, aktiivista seurantaa sekä johtamista.