Mäntyharjun kunta

Kiinteistönhoitoa mitoitetaan tulevaisuuden tarpeisiin Mäntyharjulla

Mäntyharjun kunnassa aloitettiin keväällä 2020 kiinteistönhoidon mitoitus Granlundin ylläpidon palveluilla. Tavoitteena on kiinteistöjen tarpeenmukainen ja ennakoiva ylläpito. Kiinteistönhoidon johtamista ja huollon arkea tuetaan Granlund Managerilla.

Mäntyharjun kunta optimoi kiinteistökantansa ylläpitoa yhteistyössä Granlundin kanssa. Kiinteistönhoidon työmäärän mitoitus aloitettiin viime keväänä ja kohdekierroksia tehtiin muun muassa kouluihin, terveyskeskukseen ja urheilupuistoon. 

Raportoimme asiakkaalle laskelmien pohjalta, paljonko kussakin kohteessa on käytössä kiinteistönhoidon resursseja ja paljonko niitä todellisuudessa tarvitaan”, kertoo Granlundin kiinteistönpidon asiantuntija Markus Kokkonen

Raportoimme asiakkaalle laskelmien pohjalta, paljonko kohteessa on käytössä kiinteistönhoidon resursseja ja paljonko niitä todellisuudessa tarvitaan.

- Markus Kokkonen, Granlund

Palveluja laajennetaan vähitellen kunnan koko kiinteistökantaan. Lisäksi aletaan mitoittaa kunnallistekniikan resursseja.

Kiinteistökannan tulevaisuuden tarpeiden selvittäminen liittyy Mäntyharjun kunnan teknisen toimen muuttumisesta prosessiorganisaatioksi.

”Pienessä organisaatiossa muutos vaatii suunnitelmallisuutta ja aikaa sekä lisäresursseja, joita saamme Granlund Kuopiolta”, toteaa Mäntyharjun kunnan tekninen johtaja Lasse Kurvinen

Kunnan teknisen toimen muutos prosessiorganisaatioksi vaatii suunnitelmallisuutta ja aikaa sekä lisäresursseja, joita saamme Granlund Kuopiolta.

- Lasse Kurvinen, Mäntyharjun kunta

Hyödyt näkyvät käyttäjille asti

Ylläpidon mitoittamiselle on suomalaisissa kunnissa Kokkosen mukaan suuri tarve. ”Kiinteistönhoidon resursseja kannattaa tarkastella samaan aikaan, kun resursseja poistuu tai kiinteistökantaa muokataan vastaamaan kunnan palvelurakennetta.”

Mitoituksessa tehtävillä laskelmilla päästään riittävän hyvään tarkkuuteen, jotta resurssit pystytään kohdistamaan oikein jokaisessa kiinteistössä.

”Työntekijämäärää voidaan esimerkiksi tasata kiinteistöjen kesken tai kiinteistönhoidon tehtäviä jakaa kunnan ja eri palveluntuottajien välillä”, Kurvinen toteaa.

Mitoituksen ansiosta työntekijämäärää voidaan tasata kiinteistöjen kesken tai kiinteistönhoidon tehtäviä jakaa kunnan ja eri palveluntuottajien välillä.

- Lasse Kurvinen, Mäntyharjun kunta

Oikean mitoituksen ansiosta huoltotarpeet on kartoitettu huolella, jolloin kiinteistöjä pystytään hoitamaan ennakoivasti tarpeen mukaan. Tämä ylläpitää kiinteistöjen arvoa. Hyödyt näkyvät myös huollosta vastaaville ja tilojen käyttäjille: ylläpidon kiire vähenee, vaikka palvelupyynnöt käsitellään nopeammin.

Kiinteistöjen tiedot sähköisessä muodossa Granlund Manageriin

Mäntyharjun kunta otti vuoden alussa käyttöön Granlund Manager -ohjelmiston, johon tallennetaan rakennusten, yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen ylläpidon palvelukuvaukset. Ohjelmisto sisältää myös kiinteistöjen perusdokumentaation, kuten tekniset suunnitelmat sekä käyttö- ja huolto-ohjeet.

”Tiedot ovat tästä lähtien avoimesti ja sähköisessä muodossa kaikkien huollosta vastaavien ja sitä johtavien nähtävillä. Tämä tuo ylläpidon raportointiin ja päätöksentekoon jatkuvuutta ja läpinäkyvyyttä”, Kokkonen korostaa.

Mäntyharjulla otetaan käyttöön myös Granlund Managerin päivittäistä huoltotoimintaa ohjaava käyttöpäiväkirja, palvelupyynnöt ja huoltosuunnitelma, johon kirjataan vaaditut viranomais-, ja määräaikaistarkastukset. Lisäksi tehdään ehdotus kunnan kiinteistöjen tehokkaasta ylläpidosta. ”Mietimme yhdessä esimerkiksi palvelupyyntöprosessin sujuvuutta ja kiinteistöjen huollon tavoitetasoa”, Kokkonen sanoo.

Jotta Granlund Managerin käyttöönotto sujuu jouhevasti, Granlundin asiantuntijat seuraavat aluksi ohjelmiston käyttöä ja raportoivat siitä kuukausittain.

”Varmistamme, että uusi ohjelmisto saadaan tehokkaaseen käyttöön, ja Mäntyharjulla onkin jo päästy hyvin vauhtiin”, Kokkonen sanoo.

”Nyt organisaatiomme tavoitetila on hahmotettu ja muutos käynnistetty. Sen läpivieminen ja tavoitetilaan pääseminen vievät varmasti seuraavat 1–2 vuotta”, Kurvinen toteaa.

Haluatko kuulla lisää?