Veritas

Veritaksen kiinteistöjen energiankulutusta seurataan ja etävalvotaan Granlund Managerilla

Kuvaaja: Jessica Ålgars

Noin 40 kiinteistöä liitettiin Granlund Manageriin viime vuonna. Taustalla on halu seurata ja ohjata kiinteistöjen käyttöä ja energiakulutusta tarkemmin.

Granlundin energiakonsultit ja Digitaalisten kiinteistöpalvelujen asiantuntijat huolehtivat Veritas Eläkevakuutuksen kiinteistöjen energiaraportoinnista, energiakatselmuksista ja etävalvonnasta.

Työeläkevakuutusyhtiö Veritas omistaa vuokra-asuntoja, toimistoja, liiketiloja sekä teollisuus- ja logistiikkakohteita pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Noin 40 kiinteistöä liitettiin Granlund Manageriin viime vuonna. Taustalla on halu seurata ja ohjata kiinteistöjen käyttöä ja energiakulutusta tarkemmin.

”Olemme seuranneet kiinteistöjemme energiankulutusta kauan, mutta noin vuosi sitten möimme useita asuinkohteita ja hankimme tilalle suuria liiketiloja”, kertoo Veritaksen ylläpitopäällikkö Harri Piispa. ”Energiansäästön lisäksi haluamme varmistaa kohteidemme etäkäytön ja kehittää rooliamme kiinteistönomistajana aktiivisemmaksi.”

Raportointi parantaa energiatiedon hyödynnettävyyttä

Ennen Veritaksen kiinteistöjen energiatiedot olivat hajallaan huoltoyhtiöiden järjestelmissä. Vuoden 2018 alussa Veritaksella aloitettiin johdon raportointi, johon kuuluu lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksen sekä päästöjen raportointi. Kaikki energiadata löytyy nyt Granlund Managerista.

”Energiaraportointipalvelu sopii kiinteistönomistajille, joilla on suhteellisen runsas kiinteistökanta, muttei suurta organisaatiota energiankulutuksen seurantaan”, kertoo Granlundin energiakonsultti Eveliina Salerma. Asiantuntijat tuottavat energiatietoa johdon käyttöön selkeässä muodossa. ”Helpotamme energiadatan säilyttämistä, jakamista ja hyödyntämistä.”

Veritaksella energiaraportoinnin tavoitteena on saavuttaa energiansäästö- ja päästörajoitustavoitteet sekä parantaa käyttäjätyytyväisyyttä ja kiinteistöjen sisäolosuhteita. ”Aluksi ylläpito haki muotoaan, mutta keskustelemalla asiat saatiin kuntoon ja tiedonsaantimme on parantunut”, Piispa kertoo. Vuoden 2019 alussa käyttöön otettiin myös Granlund Managerin sähköinen huoltokirja. ”Se on tehostanut huoltotoimintaamme selvästi.”

”Granlund Managerin sähköinen huoltokirja on tehostanut huoltotoimintaamme selvästi.”

Harri Piispa, Veritas Eläkevakuutus

Etäseuranta tehostaa huoltotoimintaa

Veritaksen kaikista kohteista on etäyhteys energialaitoksiin, jotta sähkön- ja lämmönkulutusta voidaan seurata tunti tunnilta. Lisäksi 14 kohdetta on valittu tarkempaan etäseurantaan, jossa energiankulutusta, olosuhteita ja järjestelmien toimintaa valvotaan analysointityökaluilla ja kiinteistöautomatiikalla.

”Kun kiinteistöjen talotekniset järjestelmät saadaan toimimaan tarkoituksenmukaisesti, energiankulutus laskee ja sisäolosuhteet paranevat”, kertoo Granlundin Digitaalisten kiinteistöpalvelujen asiantuntija Samppa Yliniemelä. Asiantuntijat seuraavat etänä järjestelmien toimintaa ja muuttavat asetusarvoja tarvittaessa. Korjaustyötkin tilataan suoraan Veritaksen valtuuttamilta kiinteistönhoito- ja talotekniikkayhtiöiltä.

”Laaja yhteistyöverkostomme takaa, että vikatilanteet saadaan korjattua nopeasti”, Yliniemelä sanoo. ”Esimerkiksi ilmanvaihtokoneen tekninen vika voidaan korjata muutamalla sadalla eurolla, mutta asiakas saa korjauksen ansiosta kymmenien prosenttien säästöt.”

Etäseurannalla pyritään myös säästämään kiinteistönhoitajien aikaa. ”Huolehdimme tarvittaessa paikan päällä esimerkiksi kiinteistöjen takuuajan seurannasta ja toimintakokeista tai osallistumme urakkaneuvotteluihin”, Yliniemelä kertoo.

Energiakatselmuksista seuraa konkreettisia toimia

Talven 2018–2019 aikana Veritaksen kiinteistöissä aloitettiin lakisääteiset energiakatselmukset. Ensimmäisenä katselmoitiin eniten energiaa kuluttavat kohteet.

”Katselmukset ovat antaneet kohteista tarkentavia tietoja ja poikineet energiansäästötoimenpiteitä, kuten automaatiosaneerauksia”, Piispa kertoo. Esimerkiksi yhden etäseurannassa olevan kohteen sähkönkulutus on tippunut vuodessa 12 prosenttia ja sääkorjattu lämmönkulutus 50 prosenttia.

Seuraavaksi kohteiden energiaseuranta ja etäkäyttö jatkuvat, samoin energiakatselmukset. ”Pyrimme edelleen kehittämään omaa aktiivisuuttamme ja kannustamaan kiinteistönhoitoamme hyödyntämään Granlundin etäkäyttö- ja asiantuntijapalveluja.”

”Haluamme päästä energiansäästö- ja päästörajoitustavoitteisiin sekä parantaa käyttäjätyytyväisyyttä ja kiinteistöjen sisäolosuhteita.”

Harri Piispa, Veritas Eläkevakuutus

Haluatko kuulla lisää?