Hyppää sisältöön
Energiajohtaminen osana organisaation modernia päätöksentekoprosessia

Energiajohtaminen osana organisaation modernia päätöksentekoprosessia

30.10.2019 – Elämme yhteiskunnassa, jossa ilmastonmuutoksen hillintä on pian osa jokaisen yrityksen, sijoittajan ja julkisen toimijan liiketoimintaa. Kestävyys koetaan yhteiseksi vastuuksi ja aidoksi mahdollisuudeksi erottautua kilpailijoista ja luoda lisäarvoa. Passiivisuus ympäristöasioissa leimaa lähinnä altavastaajaksi.

Aihepiiri
Energia
Jaa

Toimintaympäristön kehittyessä organisaatioiden on entistä tärkeämpää varmistaa kykynsä tehdä nousevien trendien suhteen oikeita päätöksiä. Se on myös energiajohtamisen ydin.

Mitä energiajohtamisella tarkoitetaan?

Jokainen organisaatio voidaan nähdä järjestelmänä, jonka käyttäytymistä ja päätöksentekoa ohjaavat yhteisesti sovitut säännöt, normit ja toimintatavat. Johtamisjärjestelmä mahdollistaa, että toiminnan ohjaaminen ja seurattavuus sekä vastuutahojen määrittely sovitetaan yhteen organisaation strategian ja tavoitteiden kanssa.

Energiajohtamisessa organisaation hallintajärjestelmä kokoaa yhteen energiaan liittyvät prosessit, rakenteet ja säännöt. Näin varmistetaan, että päätöksenteko pohjautuu perusteltuun ja luotettavaan dataan. Energiajohtaminen on siis olennainen osa yrityksen johtamisjärjestelmää.

Haluatko kuulla lisää?

Martin Aalto

Ryhmäpäällikkö
Granlund Oy

Energiajohtamisjärjestelmiä on erilaisia. Laajat sertifioitavat järjestelmät, kuten ISO 50001 tai suomalainen ETJ+, soveltuvat parhaiten suurille yrityksille. Sertifioitavat järjestelmät voivat olla raskaita, jolloin kannattaa harkita myös kevyempiä ja joustavampia järjestelmiä. Valinnassa lähdetään liikkeelle aina organisaation tarpeista.

Energiajohtaminen vie aikaa

Energiajohtaminen vaatii yritysten johdolta enemmän aikaa, kun energia- ja ympäristöasioiden merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Johdon on tiedettävä, miten energiaan ja ympäristöön liittyvät päätökset tehdään sekä miten ne vievät kohti asetettuja tavoitteita. Tietoa on tuotettava helposti, ja tiedon on oltava ajan tasalla ja luotettavaa.

Energiajohtamisen voi määritellä organisaation yhteisenä formaalina prosessina, joka varmistaa, että

  • energiaan ja ympäristöön liittyvät toiminnot ovat linjassa yrityksen arvojen, strategian ja liiketoiminnan kanssa
  • energia- ja vastuullisuusjohtaminen tuottaa organisaatiolle lisäarvoa ja vie kohti asetettuja tavoitteita
  • energiaan ja ympäristöön liittyvät vastuut on määritelty: resurssit ovat tehokkaassa käytössä
  • energiaan ja ympäristöön liittyvät riskit on minimoitu hallitusti
  • järjestelmä tuottaa luotettavaa dataa tuloksista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Yksi hyvän johtamisjärjestelmän piirre on kyky tarjota yritysjohdolle syvällinen näkemys järjestelmän implementoinnista eri tasoilla. Näkyvyyden lisääminen auttaa jalkauttamaan strategisia linjauksia. Samalla haluttu kehityssuunta konkretisoituu organisaation eri toiminnoissa: yhteiset toimintatavat on yksilötasolla helpompi omaksua ja ottaa käyttöön.

Energiajohtaminen pohjautuu luotettavaan tietoon

Luotettava ja ajantasainen tieto luo perustan kaikille johtamisjärjestelmille. Huonolle pohjalle on mahdotonta rakentaa. Samalla on huomioitava, että digitalisaatio ja big data luovat uusia haasteita johtamisjärjestelmän kyvylle hyödyntää ja tulkita eri lähteistä saatua tietoa.

Yksi energiajohtamisen haasteista on aiheen monimuotoisuus. Perinteisten energiankulutusta ja -kustannuksia seuraavien numeeristen mittareiden rinnalla käytössä on suuri määrä subjektiivisia tapoja arvioida organisaation onnistumista vastuullisuudessa.

Johtamisjärjestelmien yhteydessä mainitaankin usein jatkuvan parantamisen malli. Mallilla pyritään sekä järjestelmän kehittämiseen että koko organisaation toiminnan parantamiseen tietyllä osa-alueella. Jotta järjestelmää voi kehittää, sen on oltava formaali. Toiminnan pitää olla hyvin kuvattu ja arvioitu.

Mikään järjestelmä ei itsessään tee päätöksiä. Toimiva johtamisjärjestelmä kuitenkin fasilitoi päätöksentekoprosessia niin, että kyky tehdä oikeita päätöksiä paranee. Johdolta vaaditaan yhä kykyä fokusoida, priorisoida ja tunnistaa omalle organisaatiolle tärkeitä nousevia trendejä.

Voimmeko tukea sinun organisaatiotasi energiajohtamisen kehittämisessä? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Kirjoittaja Martin Aalto toimii asiakkuuspäällikkönä Granlund Consultingilla.

Kaikki datakeskukset kuuluvat jatkossa alempaan veroluokkaan.

Datakeskusten veroetu luo Suomelle tuhannen taalan paikan

12.01.2022 – Verouudistuksen odotetaan tuovan Suomeen jatkossa lisää datakeskusinvestointeja. Alempi sähkövero edellyttää kuitenkin energiatehokkuutta.

Blogi
Pekka Metsi, Granlund

Rakennusalan tuottavuus ei parane poteroissa

18.10.2021 – Paras lääke rakentamisen tuottavuuden nostoon on sujuva tiedonkulku eri toimijoiden välillä. Myös rakennushankkeiden tilaajien kannattaa vaatia, että sama data virtaa…

Blogi

Kiinteistöjohtajan kahden palan palapeli

04.10.2021 – Meillä kiinteistöjohtamisen parissa työskentelevillä on miljoonan palan palapeli käsissämme, vai sittenkin vain kahden?

Blogi

Sisäilmastonmuutos vaatii toimia – kuinka varaudumme tuleviin pandemioihin?

04.10.2021 – Koronapandemian ratkaisuun on muodostunut uusi liiketoiminta-alue: sisätilojen terveysturvallisuus. Sisäilmastonmuutosta ei ratkaista vain rajoituksilla ja rokotteilla, vaan vaaditaan toimia sisäilman parantamiseen.

Blogi
Energiatehokas rakennus

Millaista tukea rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen voi saada?

19.08.2021 – Energiatehokkuushankkeisiin on mahdollista saada useita eri tukia, joiden avulla voi päästä lähemmäs rakennuksen energiansäästö- ja hiilineutraaliustavoitteita. Millaista tukea kannattaa hakea…

Blogi

Kun huonosta tulee uusi normaali: pitääkö talotekniikka aina vastaanottaa keskeneräisenä?

08.08.2021 – Kun talotekniikka on otettu käyttöön keskeneräisenä, on synnytetty väärä normaali. Väärä normaali syntyy myös silloin, kun hetkellisiksi tarkoitettu aikaohjelmamuutos jää…

Blogi

Harha 24/7 -valvomosta, tositarina talotekniikan arjesta

06.08.2021 – ”Kiinteistöäsi seurataan 24/7 valvomon kautta, jotta talotekniikkasi toiminta olisi varmistettua.” Kuulostaako tutulta? Mutta pitääkö se paikkansa? Onko 24/7-valvonta oikeasti tarpeellista?…

Blogi

Toimiva talotekniikka uudessa kohteessa – liian hyvää ollakseen totta?

05.08.2021 – Selittelyt ja selvittelyt vähenevät, kun tarjolla oli analysoitua faktaa kiinteistökohteen toiminnasta ja puutteista. Lue tositarina, jossa faktapohjaisuus ja asiakkaan määrätietoisuus…

Blogi

Asuntomessutalon vähähiilisyyden arvioinnin tulokset

02.07.2021 – Lohjan Asuntomessujen talojen hiilijalanjälkilaskenta tehtiin ympäristöministeriön päivitetyllä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmällä. Arviointimenetelmällä tehtävä ilmastoselvitys auttaa rakentajaa tekemään hiilijalanjälkeä pienentäviä valintoja.

Blogi
Rakennusten ympristövastuu kaipaa kunnianhimoisuutta.

Paljon puhetta, vähän villoja – rakennusten ympäristövastuu odottaa läpimurtoa

17.06.2021 – Tarvitsemme rakennusalalle uusia määräyksiä ja luokitteluja, jotka tähtäävät kunnianhimoisempaan tekemiseen ja pienempään hiilijalanjälkeen, kirjoittaa Pekka Pajuniemi.

Blogi

Mitä tietoa etsit?