Hyppää sisältöön
Energiajohtaminen osana organisaation modernia päätöksentekoprosessia

Energiajohtaminen osana organisaation modernia päätöksentekoprosessia

30.10.2019 – Elämme yhteiskunnassa, jossa ilmastonmuutoksen hillintä on pian osa jokaisen yrityksen, sijoittajan ja julkisen toimijan liiketoimintaa. Kestävyys koetaan yhteiseksi vastuuksi ja aidoksi mahdollisuudeksi erottautua kilpailijoista ja luoda lisäarvoa. Passiivisuus ympäristöasioissa leimaa lähinnä altavastaajaksi.

Aihepiiri
Energia
Jaa

Toimintaympäristön kehittyessä organisaatioiden on entistä tärkeämpää varmistaa kykynsä tehdä nousevien trendien suhteen oikeita päätöksiä. Se on myös energiajohtamisen ydin.

Mitä energiajohtamisella tarkoitetaan?

Jokainen organisaatio voidaan nähdä järjestelmänä, jonka käyttäytymistä ja päätöksentekoa ohjaavat yhteisesti sovitut säännöt, normit ja toimintatavat. Johtamisjärjestelmä mahdollistaa, että toiminnan ohjaaminen ja seurattavuus sekä vastuutahojen määrittely sovitetaan yhteen organisaation strategian ja tavoitteiden kanssa.

Energiajohtamisessa organisaation hallintajärjestelmä kokoaa yhteen energiaan liittyvät prosessit, rakenteet ja säännöt. Näin varmistetaan, että päätöksenteko pohjautuu perusteltuun ja luotettavaan dataan. Energiajohtaminen on siis olennainen osa yrityksen johtamisjärjestelmää.

Haluatko kuulla lisää?

Martin Aalto

Ryhmäpäällikkö
Granlund Oy

Energiajohtamisjärjestelmiä on erilaisia. Laajat sertifioitavat järjestelmät, kuten ISO 50001 tai suomalainen ETJ+, soveltuvat parhaiten suurille yrityksille. Sertifioitavat järjestelmät voivat olla raskaita, jolloin kannattaa harkita myös kevyempiä ja joustavampia järjestelmiä. Valinnassa lähdetään liikkeelle aina organisaation tarpeista.

Energiajohtaminen vie aikaa

Energiajohtaminen vaatii yritysten johdolta enemmän aikaa, kun energia- ja ympäristöasioiden merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Johdon on tiedettävä, miten energiaan ja ympäristöön liittyvät päätökset tehdään sekä miten ne vievät kohti asetettuja tavoitteita. Tietoa on tuotettava helposti, ja tiedon on oltava ajan tasalla ja luotettavaa.

Energiajohtamisen voi määritellä organisaation yhteisenä formaalina prosessina, joka varmistaa, että

  • energiaan ja ympäristöön liittyvät toiminnot ovat linjassa yrityksen arvojen, strategian ja liiketoiminnan kanssa
  • energia- ja vastuullisuusjohtaminen tuottaa organisaatiolle lisäarvoa ja vie kohti asetettuja tavoitteita
  • energiaan ja ympäristöön liittyvät vastuut on määritelty: resurssit ovat tehokkaassa käytössä
  • energiaan ja ympäristöön liittyvät riskit on minimoitu hallitusti
  • järjestelmä tuottaa luotettavaa dataa tuloksista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Yksi hyvän johtamisjärjestelmän piirre on kyky tarjota yritysjohdolle syvällinen näkemys järjestelmän implementoinnista eri tasoilla. Näkyvyyden lisääminen auttaa jalkauttamaan strategisia linjauksia. Samalla haluttu kehityssuunta konkretisoituu organisaation eri toiminnoissa: yhteiset toimintatavat on yksilötasolla helpompi omaksua ja ottaa käyttöön.

Energiajohtaminen pohjautuu luotettavaan tietoon

Luotettava ja ajantasainen tieto luo perustan kaikille johtamisjärjestelmille. Huonolle pohjalle on mahdotonta rakentaa. Samalla on huomioitava, että digitalisaatio ja big data luovat uusia haasteita johtamisjärjestelmän kyvylle hyödyntää ja tulkita eri lähteistä saatua tietoa.

Yksi energiajohtamisen haasteista on aiheen monimuotoisuus. Perinteisten energiankulutusta ja -kustannuksia seuraavien numeeristen mittareiden rinnalla käytössä on suuri määrä subjektiivisia tapoja arvioida organisaation onnistumista vastuullisuudessa.

Johtamisjärjestelmien yhteydessä mainitaankin usein jatkuvan parantamisen malli. Mallilla pyritään sekä järjestelmän kehittämiseen että koko organisaation toiminnan parantamiseen tietyllä osa-alueella. Jotta järjestelmää voi kehittää, sen on oltava formaali. Toiminnan pitää olla hyvin kuvattu ja arvioitu.

Mikään järjestelmä ei itsessään tee päätöksiä. Toimiva johtamisjärjestelmä kuitenkin fasilitoi päätöksentekoprosessia niin, että kyky tehdä oikeita päätöksiä paranee. Johdolta vaaditaan yhä kykyä fokusoida, priorisoida ja tunnistaa omalle organisaatiolle tärkeitä nousevia trendejä.

Voimmeko tukea sinun organisaatiotasi energiajohtamisen kehittämisessä? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Kirjoittaja Martin Aalto toimii asiakkuuspäällikkönä Granlund Consultingilla.

Energiatehokas rakennus

Millaista tukea rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen voi saada?

19.08.2021 – Energiatehokkuushankkeisiin on mahdollista saada useita eri tukia, joiden avulla voi päästä lähemmäs rakennuksen energiansäästö- ja hiilineutraaliustavoitteita. Millaista tukea kannattaa hakea…

Blogi

Asuntomessutalon vähähiilisyyden arvioinnin tulokset

02.07.2021 – Lohjan Asuntomessujen talojen hiilijalanjälkilaskenta tehtiin ympäristöministeriön päivitetyllä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmällä. Arviointimenetelmällä tehtävä ilmastoselvitys auttaa rakentajaa tekemään hiilijalanjälkeä pienentäviä valintoja.

Blogi
Rakennusten ympristövastuu kaipaa kunnianhimoisuutta.

Paljon puhetta, vähän villoja – rakennusten ympäristövastuu odottaa läpimurtoa

17.06.2021 – Tarvitsemme rakennusalalle uusia määräyksiä ja luokitteluja, jotka tähtäävät kunnianhimoisempaan tekemiseen ja pienempään hiilijalanjälkeen, kirjoittaa Pekka Pajuniemi.

Blogi
Kuvituskuva kiinteistötiedon tulolähteistä tiedonhallintaa varten.

Muuta kiinteistösi tuottama tieto rahaksi

04.06.2021 – Rakennuksista kerätty tieto auttaa säästämään energiakuluja ja leikkaamaan päästöjä. Jatkossa datan avulla luodaan täysin uudenlaisia palveluja kiinteistöjen käyttäjille.

Blogi

Talotekniikka kaipaa uudistusta

19.05.2021 – Suomalainen talotekniikkasektori ei ole onnistunut ottamaan sille kuuluvaa mandaattia edes rakentamisen uusissa toteutusmalleissa. Sisäympäristö ja energiatehokkuus, jotka ovat pääosin talotekniikan…

Blogi

Ympäristösertifikaatti ei ole tae vastuulliselle rakentamiselle

12.04.2021 – Ympäristövastuusta voi tulla kannattava osa rakentamista, jos tekoja johdetaan ylätasolta, eikä yksittäisen rakennushankkeen näkökulmasta. Usein esimerkiksi rakennushankkeen vastuullisuus määritellään ympäristösertifikaattien…

Blogi

Tiekartta vie kohti hiilineutraalia toimintaa

24.03.2021 – Heikosti johdettu hiilineutraaliusprojekti lisää kustannuksia ja tuhlaa resursseja, onnistunut sen sijaan tuo säästöjä ja parantaa yrityksen kilpailukykyä.

Blogi

Näin mokaat liikuntakiinteistöissä − 3 ratkaisevaa virhettä

07.03.2021 – Asiakkaan kuuntelemisen unohtaminen on tehokas tapa pilata asiakaskokemus.

Blogi

Kiertotaloudesta tulee rakentamisen arkea

02.02.2021 – Miksi kiertotalous kannattaa huomioida rakennushankkeessa?

Blogi

Korjausten oikea ajoitus vaikuttaa selvästi kiinteistön arvoon

15.01.2021 – Granlundilla teetettiin useita opinnäytetöitä koskien kiinteistön kunnossapidon ja korjausvelan hallintaa.

Blogi

Mitä tietoa etsit?