Hyppää sisältöön
Energiajohtaminen osana organisaation modernia päätöksentekoprosessia

Energiajohtaminen osana organisaation modernia päätöksentekoprosessia

30.10.2019 – Elämme yhteiskunnassa, jossa ilmastonmuutoksen hillintä on pian osa jokaisen yrityksen, sijoittajan ja julkisen toimijan liiketoimintaa. Kestävyys koetaan yhteiseksi vastuuksi ja aidoksi mahdollisuudeksi erottautua kilpailijoista ja luoda lisäarvoa. Passiivisuus ympäristöasioissa leimaa lähinnä altavastaajaksi.

Aihepiiri
Energia
Jaa

Toimintaympäristön kehittyessä organisaatioiden on entistä tärkeämpää varmistaa kykynsä tehdä nousevien trendien suhteen oikeita päätöksiä. Se on myös energiajohtamisen ydin.

Mitä energiajohtamisella tarkoitetaan?

Jokainen organisaatio voidaan nähdä järjestelmänä, jonka käyttäytymistä ja päätöksentekoa ohjaavat yhteisesti sovitut säännöt, normit ja toimintatavat. Johtamisjärjestelmä mahdollistaa, että toiminnan ohjaaminen ja seurattavuus sekä vastuutahojen määrittely sovitetaan yhteen organisaation strategian ja tavoitteiden kanssa.

Energiajohtamisessa organisaation hallintajärjestelmä kokoaa yhteen energiaan liittyvät prosessit, rakenteet ja säännöt. Näin varmistetaan, että päätöksenteko pohjautuu perusteltuun ja luotettavaan dataan. Energiajohtaminen on siis olennainen osa yrityksen johtamisjärjestelmää.

Haluatko kuulla lisää?

Energiajohtamisjärjestelmiä on erilaisia. Laajat sertifioitavat järjestelmät, kuten ISO 50001 tai suomalainen ETJ+, soveltuvat parhaiten suurille yrityksille. Sertifioitavat järjestelmät voivat olla raskaita, jolloin kannattaa harkita myös kevyempiä ja joustavampia järjestelmiä. Valinnassa lähdetään liikkeelle aina organisaation tarpeista.

Energiajohtaminen vie aikaa

Energiajohtaminen vaatii yritysten johdolta enemmän aikaa, kun energia- ja ympäristöasioiden merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Johdon on tiedettävä, miten energiaan ja ympäristöön liittyvät päätökset tehdään sekä miten ne vievät kohti asetettuja tavoitteita. Tietoa on tuotettava helposti, ja tiedon on oltava ajan tasalla ja luotettavaa.

Energiajohtamisen voi määritellä organisaation yhteisenä formaalina prosessina, joka varmistaa, että

  • energiaan ja ympäristöön liittyvät toiminnot ovat linjassa yrityksen arvojen, strategian ja liiketoiminnan kanssa
  • energia- ja vastuullisuusjohtaminen tuottaa organisaatiolle lisäarvoa ja vie kohti asetettuja tavoitteita
  • energiaan ja ympäristöön liittyvät vastuut on määritelty: resurssit ovat tehokkaassa käytössä
  • energiaan ja ympäristöön liittyvät riskit on minimoitu hallitusti
  • järjestelmä tuottaa luotettavaa dataa tuloksista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Yksi hyvän johtamisjärjestelmän piirre on kyky tarjota yritysjohdolle syvällinen näkemys järjestelmän implementoinnista eri tasoilla. Näkyvyyden lisääminen auttaa jalkauttamaan strategisia linjauksia. Samalla haluttu kehityssuunta konkretisoituu organisaation eri toiminnoissa: yhteiset toimintatavat on yksilötasolla helpompi omaksua ja ottaa käyttöön.

Energiajohtaminen pohjautuu luotettavaan tietoon

Luotettava ja ajantasainen tieto luo perustan kaikille johtamisjärjestelmille. Huonolle pohjalle on mahdotonta rakentaa. Samalla on huomioitava, että digitalisaatio ja big data luovat uusia haasteita johtamisjärjestelmän kyvylle hyödyntää ja tulkita eri lähteistä saatua tietoa.

Yksi energiajohtamisen haasteista on aiheen monimuotoisuus. Perinteisten energiankulutusta ja -kustannuksia seuraavien numeeristen mittareiden rinnalla käytössä on suuri määrä subjektiivisia tapoja arvioida organisaation onnistumista vastuullisuudessa.

Johtamisjärjestelmien yhteydessä mainitaankin usein jatkuvan parantamisen malli. Mallilla pyritään sekä järjestelmän kehittämiseen että koko organisaation toiminnan parantamiseen tietyllä osa-alueella. Jotta järjestelmää voi kehittää, sen on oltava formaali. Toiminnan pitää olla hyvin kuvattu ja arvioitu.

Mikään järjestelmä ei itsessään tee päätöksiä. Toimiva johtamisjärjestelmä kuitenkin fasilitoi päätöksentekoprosessia niin, että kyky tehdä oikeita päätöksiä paranee. Johdolta vaaditaan yhä kykyä fokusoida, priorisoida ja tunnistaa omalle organisaatiolle tärkeitä nousevia trendejä.

Voimmeko tukea sinun organisaatiotasi energiajohtamisen kehittämisessä? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Kirjoittaja Martin Aalto toimii asiakkuuspäällikkönä Granlund Consultingilla.

Älykäs kiinteistöportfolio tukee hiilineutraaliutta ja laadukasta käyttäjäkokemusta

30.06.2022 – Mitä useampi kiinteistö, sitä suuremmat ovat mahdollisuudet esimerkiksi käyttökustannusten vähentämisessä, energiansäästössä ja päästöjen vähentämisessä. Miten älykkään kiinteistöportfolion toteuttamisessa kannattaa edetä?

Blogi

Kiinteistöissä piilee valtava energiansäästöpotentiaali

17.06.2022 – Kiinteistöjen energiaomavaraisuuden parantaminen on Suomelle kriittinen kysymys. Meidän on päästävä irti energiariippuvuudestamme – ja sen on tapahduttava nopeasti.

Blogi

Startista lähtien Smart Building – näin toteutetaan älykiinteistö

14.06.2022 – Tyytyväisemmät tilojen käyttäjät, vähäisemmät päästöt sekä pienemmät energialaskut ja ylläpitokustannukset. Kiinnostuneemmat vuokralaiset ja edelläkävijän imago. Jos nyökyttelit, lue lisää, miten…

Blogi

Vanhakin voi olla fiksu – miten rakennuksesta tehdään älykiinteistö?

01.06.2022 – Älykkyys ei ole vain uusien rakennusten etuoikeus vaan varttuneemmastakin kiinteistöstä saa usein jo pienellä tuunauksella irti hyödyllisiä älytoimintoja niin kiinteistön…

Blogi

Ulos järjestelmä- ja sovellusviidakosta kohti älykästä kiinteistöä

30.05.2022 – Älykäs kiinteistö – Smart Building – tarjoaa runsaasti hyötyjä kiinteistön eri sidosryhmille. Älykiinteistön toteutus voi kuitenkin joskus tuntua vaikeakulkuiselta viidakolta,…

Blogi

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

25.05.2022 – Yhä useampi kiinteistönomistaja on kiinnostunut parantamaan energiakuormien hallintaa ja osallistumaan kulutusjoustoon. Miten asiassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Blogi

Sähkömarkkinoiden muutoksessa kannattaa olla voittajien puolella

04.05.2022 – Kiinteistönomistajan kannattaa seurata tarkasti sähkömarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Sähkön hinnan raju vaihtelu lisää entisestään energianhallinnan merkitystä.

Blogi

Mitä kiinteistöjohtajan kannattaa tietää energiamurroksesta?

21.04.2022 – Moni kiinteistönomistaja seuraa ymmällään meneillään olevaa keskustelua energiamurroksesta. Mitä muutokset tarkoittavat käytännössä ja kuinka voin niitä hyödyntää?

Blogi

Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

07.04.2022 – Siirtyminen uusiutuvaan energiaan edellyttää uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Energiayhteisöjen perustamista tulisi meilläkin vauhdittaa.

Blogi

EU-taksonomia ja rahan vihreä siirtymä mullistavat kiinteistö- ja rakennusalan – oletko valmis?

22.03.2022 – EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä EU-taksonomia luo pelisäännöt sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin. Järjestelmä ohjaa tulevaisuudessa sitä, minkälaiset kiinteistöt ovat kiinnostavia sijoituskohteita, ja…

Blogi

Mitä tietoa etsit?