Hyppää sisältöön
Suuren yrityksen energiakatselmus – pakollinen paha vai pelastusrengas

Suuren yrityksen energiakatselmus – pakollinen paha vai pelastusrengas

12.10.2022 – Suuren yrityksen energiakatselmus on tehokas tapa selvittää oman yrityksen energiatehokkuuden taso. Kun toimeen tartutaan nyt, ennätyskorkeat energiahinnat hirvittävät selvästi vähemmän.

Aihepiiri
Energia
Jaa

Uutiset täyttyvät nyt vakavailmeisistä asiantuntijoista. Jokainen povaa tulevasta talvesta vaikeaa niin kuluttajalle kuin yrityksille. Suurimmat lisäkustannukset ovat edessä suurilla yrityksillä, joiden kannattaa ensi tilassa unohtaa vanha viisaus siitä, miten “tieto lisää tuskaa”. Suurten yritysten energiakatselmus (SYEK) on energiakriisin keskellä pelastusrengas. Tarkka tieto omasta kulutuksesta on välttämätön edellytys sille, että kulutuksen kannalta olennaisiin asioihin päästään vaikuttamaan, ja että energiaa voi alkaa säästää nopeasti.

Ikääntyvä talotekniikka on asia, johon törmään lähes jokaisella kohdekäynnillä.

Iiro Lehtoranta, energiajohtamisen asiakkuuspäällikkö

Ensin helpot toimet, sitten kehitystyö

Epävarman tulevaisuuden edessä ja nykyisillä energian hinnoilla oman kiinteistökannan energiankulutuksen tarkka tunteminen on välttämätöntä. Suuren yrityksen energiakatselmuksessa luomme yritykselle energiaprofiilin, joka kertoo, mihin kaikkeen energiaa kuluu ja mistä kulutusta on helpointa karsia.

Ensimmäinen ja nopein tapa vähentää energiankulutusta on käydä läpi nykyinen talotekniikka. Ikääntyvä talotekniikka on nimittäin asia, johon törmään lähes jokaisella kohdekäynnillä. Uusia laitteita tulee markkinoille sellaista vauhtia, että jo 10 vuotta vanhat ratkaisut ovat vanhentuneita. Laite voi edelleen toimia, mutta se ei yllä tämän päivän energiatehokkuusvaatimuksiin.

Investoinnit ovat pieniä, mutta vaikutukset suuria.

Toinen tehokas tapa säästää energiaa on olemassa olevan tekniikan ohjaus ja oletusasetusten säätäminen. Investoinnit ovat pieniä, mutta vaikutukset suuria. Kohdekohtaisesti kannattaa miettiä myös eri järjestelmien käyttöä. Onko ulkovalojen pakko palaa yötä päivää, tai käytetäänkö ilmanvaihtokoneita turhaan tyhjissä tiloissa? Automaatiolla tekniikkaa voidaan ohjata käytön mukaan.

Kun talotekniikan “ruuvi on kiristetty”, voidaan ryhtyä suunnittelemaan ja aikatauluttamaan pitkän tähtäimen toimenpiteitä, kuten lämmitystavan muutoksia tai vaikkapa yhtiön hiilineutraaliustiekarttaa. Näin suurten yritysten energiakatselmus toimii ensimmäisenä askeleena myös pitkäjänteiselle kehitystyölle ja energiatehokkuuden systemaattiselle parantamiselle.

Samat toimenpiteet karsivat kustannuksia ja päästöjä

Osalle suurista yrityksistä tietoisuus energiatehokkuuden ympäristöhyödyistä riittää. Lisäkannustimena toimii ymmärrys siitä, että energian säästämisellä on yhtä yritystä laajemmat vaikutukset. Toivon, että energiakriisi toimii lopullisena herätyksenä myös niille, joille energian kustannusvaikutus tulee ikävänä yllätyksenä. Tukalassa tilanteessa on paljon mahdollisuuksia ja voitettavaa. Samat toimenpiteet ratkaisevat monia kysymyksiä. Autamme kytkemään energiatehokkuustoimet osaksi kannattavaa liiketoimintaa ja yrityksen vastuullisuustavoitteita. Samalla iskulla taklataan esimerkiksi EU-taksonomian vaatimuksia. Energiakatselmus auttaakin laskemaan myös kustannuksia ja nostamaan yrityksen arvoa.

Ajantasaisen tiedon ja asiantuntijoiden suositusten varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Yhdessä pystymme varautumaan ennakolta myös pysyviin energian hintojen heilahteluihin.

Kirjoittaja: energiajohtamisen asiakkuuspäällikkö Iiro Lehtoranta

Kiinnostaako energiakatselmukset, haluatko kuulla lisää?

Iiro Lehtoranta

Liiketoiminnan kehityspäällikkö, energia
Granlund Oy
Suuren yrityksen energiakatselmus – pakollinen paha vai pelastusrengas

Haluatko lisää tietoa suurten yritysten energiakatselmuksista?

Energiatehokkuuslaki velvoittaa kaikki suuret yritykset toteuttamaan energiakatselmuksen (SYEK) neljän vuoden välein. Energiakatselmuksen toteuttaminen on ehtona esimerkiksi energiatuen saamiselle. Suuren yrityksen energiakatselmus on myös tehokas tapa selvittää oman yrityksen energiatehokkuuden taso.

Lue muita blogejamme energiasta

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi
Ulla Nykter, Granlund

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

13.01.2023 – EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmällä eli taksonomialla on vaikutusta rakennushankkeisiin. Taksonomian kriteerit on hyvä ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Blogi
Jari Innanen, Granlund

Datakeskusten hukkalämpöä tulisi kierrättää enemmän kaukolämpöverkkoon

11.01.2023 – Energiatehokkaasti rakennetut datakeskukset ovat osa sähköverkon tehoreserviä. Kun datakeskukset hyödyntävät omana energialähteenään uusiutuvia energiamuotoja, voidaan pienentää myös hiilidioksidipäästöjä.

Blogi

Suuren yrityksen energiakatselmus – pakollinen paha vai pelastusrengas

12.10.2022 – Suuren yrityksen energiakatselmus on tehokas tapa selvittää oman yrityksen energiatehokkuuden taso. Kun toimeen tartutaan nyt, ennätyskorkeat energiahinnat hirvittävät selvästi vähemmän.

Blogi

Lopetetaanko energian haaskaus?

27.09.2022 – Jokohan Suomen kiinteistöissä oltaisiin nyt valmiita tekemään järkeviä ja kannattavia energiansäästötoimia, jotka eivät vaadi isoja investointeja?

Blogi

Kiinteistöissä piilee valtava energiansäästöpotentiaali

17.06.2022 – Kiinteistöjen energiaomavaraisuuden parantaminen on Suomelle kriittinen kysymys. Meidän on päästävä irti energiariippuvuudestamme – ja sen on tapahduttava nopeasti.

Blogi

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

25.05.2022 – Yhä useampi kiinteistönomistaja on kiinnostunut parantamaan energiakuormien hallintaa ja osallistumaan kulutusjoustoon. Miten asiassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Blogi

Sähkömarkkinoiden muutoksessa kannattaa olla voittajien puolella

04.05.2022 – Kiinteistönomistajan kannattaa seurata tarkasti sähkömarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Sähkön hinnan raju vaihtelu lisää entisestään energianhallinnan merkitystä.

Blogi

Mitä kiinteistöjohtajan kannattaa tietää energiamurroksesta?

21.04.2022 – Moni kiinteistönomistaja seuraa ymmällään meneillään olevaa keskustelua energiamurroksesta. Mitä muutokset tarkoittavat käytännössä ja kuinka voin niitä hyödyntää?

Blogi

Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

07.04.2022 – Siirtyminen uusiutuvaan energiaan edellyttää uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Energiayhteisöjen perustamista tulisi meilläkin vauhdittaa.

Blogi

AI-Energiakartoitus antaa Antiloopille vauhtia hiilineutraaliuden tavoitteluun

Kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi saa Granlundin AI-Energiakartoituksesta hyvää tukea hiilineutraaliuden tavoitteluun ja EU-taksonomian mukaisuuden kehittämiseen.

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?