Osaajat ja yhteys

Asta Autelo
Asta Autelo

Head of Service Business, Energy
Granlund Consulting Oy

050 315 2526
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Minulla on kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta ja Granlundin palveluksessa olen kahdeksatta vuotta. Urallani olen työskennellyt monipuolisesti eri energianhallinnan, kiinteistöpalveluiden ja konsultointitehtävien parissa sekä kiinteistöjenhallintajärjestelmien kehityksessä. Viimeiset vuodet olen keskittynyt energiapalveluiden kehittämiseen ja johtamiseen.

Asiakkainani toimivat kiinteistöalan suuret yritykset kaupan, kaupunkien, valtion ja toimitilojen sektoreilta. Olen työskennellyt energianhallinnan parissa lähes koko urani ja tunnen asiakkaiden suurimmat ongelmat liittyen energianhallintaan ja osaan kehittää asiakkaan prosesseja niin että ne palvelevat asetettuja tavoitteita. Innostun aina uusista haasteista ja olen mielelläni mukana haastavissa projekteissa

Teemu Salonen
Teemu Salonen

Ryhmäpäällikkö, energia
Granlund Consulting Oy

050 344 6589
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Olen toiminut urani aikana erilaisissa tehtävissä energia- elinkaari- ja ympäristösertifiointikonsultoinnin parissa. Minulla on laaja-alainen kokemus tavoista, joilla rakennushankkeiden ympäristötehokkuus varmistetaan. Erityisosaamiseni keskittyy energiaratkaisuihin ja uusiutuviin energiajärjestelmiin.

Mielenkiintoista työssäni ovat hankkeet, joissa energia- elinkaari- ja ympäristöasiat ovat vahvasti mukana alusta loppuun, jolloin pystymme tarjoamaan asiakkaalle parhaimman mahdollisen kokonaisuuden sekä luomaan uusia innovatiivisia ratkaisuja suunnittelusta ja ylläpitoon asti. Työssäni on erityisen tärkeää pystyä kehittymään jatkuvasti ja olla ajan hermolla, jotta voimme tarjota asiakkaillemme aina uusinta tietoa ja osaamista heidän liiketoiminnan tueksi.

Tuomo Niemelä
Tuomo Niemelä

Teknologiajohtaja (CTO), energia, TkT
Granlund Consulting Oy

040 662 1274
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Olen energia-, elinkaari- ja uusiutuvan energian konsultoinnin sekä energialaskennan ja alueellisen energiakonsultoinnin asiantuntija. Erikoisosaamisalueenani on MOBO-energiaoptimointi, jota käytetään rakennusten energiatehokkuusratkaisujen vertailuun ja kustannusoptimaalisten ratkaisujen määrittämiseen.

Osaamiseni kulmakiviä ovat uusiutuvien energialähteiden tuntemus sekä energiatehokkuusinvestointeihin ja -toimenpiteisiin liittyvä ratkaisukyky. Minulla on laajaa kokemusta rakennetun ympäristön energiaratkaisuista, niin ylläpidonaikaisen kuin uudis- ja peruskorjaushankkeiden energiatehokkuuden kehittämisessä. Lähes kymmenen vuoden monipuolinen talotekninen suunnittelukokemus luo osaamiselleni vahvan perustan.

Susanna Sairanen
Susanna Sairanen

Ryhmäpäällikkö, kiinteistö- ja ympäristöjohtaminen
Granlund Consulting Oy

0400 934 134
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Minulla on pitkä kokemus kiinteistöliiketoiminnan parissa työskentelemisestä. Ekonomina tuon vahvan talous- ja asiakasnäkökulman kiinteistöjohtamiseen. Tiimimme kanssa yhdistämme teknisen ja taloudellisen osaamisen, ja teemme mm. tiedolla johtamiseen liittyviä palveluita, capex- hallintaa, kiinteistöstrategioita sekä kilpailuttamisia. Tuemme asiakkaitamme kiinteistökaupassa mm. markkina-, viranomais-, ja EDD-selvityksillä. Tiimimme vahvuus on osallistavien työmenetelmien käyttö ylläpidon aikaisessa toiminnassa.

Ulla Nykter
Ulla Nykter

Liiketoiminnan kehityspäällikkö, rakentamispalvelut
Granlund Consulting Oy

050 303 7697
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Rakennushankkeiden ohjaus energia- ja elinkaarinäkökulmasta on ydinosaamisani. Ennen rakennusalalle siirtymistäni toimin teollisuuden ja energialaitosten energiahaasteiden sekä teknisen laskennan parissa. Kaikki nämä yhdistettynä antavat laaja-alaisen näkemyksen rakennettuun ympäristöön ja vahvuuksiani onkin suurien kokonaisuuksien hahmottaminen ja luova ongelmanratkaisu.

Olen ilokseni päässyt osaksi globaalia muutosta, jossa energia- ja ympäristönäkökohdat korostuvat entisestään. Alan muutos tarjoaakin mahdollisuuden jatkuvaan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Mahtavinta työssäni on, kun löydämme asiakkaan toimintaa tukevat tavat edistää kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta hyviä olosuhteita unohtamatta.

Jussi-Pekka Kuivala
Jussi-Pekka Kuivala

Head of Heat and Cooling Network Services
Granlund Consulting Oy

040 837 8095
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Energiajärjestelmät alueellisella tasolla, ja erityisesti niiden kustannusoptimointi ja ympäristövaikutukset kiinnostavat minua suuresti. Olen ollut urani aikana selvittämässä ja suunnittelemassa alueellisia energiajärjestelmiä korttelin, kunnan ja jopa valtion tasolla. Energiaratkaisut ovat aina myös politiikkaa ja ne vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteemme. Energiahankkeisiin linkittyvän poikkitieteellisyyden ja monipuolisuuden takia en voisi kuvitella mielenkiintoisempaa alaa kuin energia.

Minulla on 10 vuoden kokemus alueellisten energiajärjestelmien konsultoinnista Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Aasiassa. Erityisosaamiseni keskittyy lämpö- ja jäähdytysverkkoihin, suuren kokoluokan lämpöpumppuihin ja lämmöntalteenottoon sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Olen toiminut urani aikana energiakonsultoinnin johtotehtävissä, projektipäällikkönä ja asiantuntijatehtävissä. Asiakkaitani ovat kotimaiset energiayhtiöt, kunnat sekä kansainväliset kehityspankit, kuten Aasian kehityspankki (ADB).

Katson innolla tulevaisuuteen, lämpö- ja jäähdytysmarkkinassa on muutos käynnissä, kiinteistöt ovat yhä enemmän osa energiajärjestelmää yhdessä verkoston ja tuotannon kanssa. Hajautettu energiantuotanto, energiaverkkojen kaksisuuntaisuus, uudet energiantuotantoteknologiat ja kysyntäjousto luovat uusia mahdollisuuksia lämpö- ja jäähdytysmarkkinassa. Laaja-alainen kokemukseni yhdessä tiimimme kanssa auttaa asiakkaitamme olemaan edelläkävijöitä tässä mahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä.