Energiankulutuksen seuranta, mittaus ja analysointi

Energiankulutuksen seuranta-, mittaus- ja analysointipalvelut

Tarjoamme vastuulliseen energiankulutuksen seurantaan kattavat mittaus- ja analysointipalvelut. Hyvin suunniteltu energiaseuranta pienentää kiinteistön kokonaisenergiankulutusta ja luo pohjan suunnitelmalliselle energiajohtamiselle.

Energiamittarointijärjestelmien hankinta, suunnittelu ja auditointi

Autamme energiamittausjärjestelmien suunnittelussa, hankinnassa ja käyttöönotossa. Valitsemme mittaroinnin toteuttamiseen sopivimmat keinot, jotta järjestelmä toimii huollon ja ylläpidon tukena sekä ohjaa kiinteistön energiatehokasta käyttöä. Myös järjestelmien toiminnan varmistaminen on tärkeää säännöllisillä auditoinneilla. Oikein suunniteltu energiamittausjärjestelmä tarjoaa dynaamista tietoa kiinteistön, sen järjestelmien ja jopa yksittäisten laitteiden energiankulutuksesta.

Energiaseurannan koordinointi ja toimenpiteiden suunnittelu

Asiantuntijamme koordinoivat organisaation energiaseurantaa ja tuovat prosessiin laaja-alaista osaamista esimerkiksi energiatehokkaasta talotekniikasta, uusimmista tiedonsiirtoratkaisuista ja Big Datan hallinnasta. Analysoimme kerättyä energiamittaustietoa ja arvioimme toimenpiteitä, joilla kiinteistön energiankulutukseen voidaan parhaiten vaikuttaa. Laadimme myös mittarointiohjeita ja -strategioita.

Tuntitasoista etäluentaa Granlund Managerilla

Energiamittaustietojen reaaliaikainen kerääminen ja tuntitasoinen etäluenta voidaan toteuttaa Granlund Manager-ohjelmistolla tai muulla asiakkaan valitsemalla kulutusseurantajärjestelmällä. Etäluentadataa siirretään kulutusseurantajärjestelmään joko asiakkaan alamittarointijärjestelmistä tai energia- ja lämpölaitosten päämittauksista. Kulutusseurantaohjelmiston tehtävä on tarjota monipuoliset dokumentointi- ja raportointityökalut, jolloin vikatilanteisiin ja kulutuspoikkeamiin voidaan reagoida nopeasti.

Granlundin palveluja energiamittaukseen

 • Big Datan jalostaminen ja hallinta
 • Dokumentointi
 • Energiajohtamisen järjestelmät
 • Energiamittarointijärjestelmien auditointi
 • Energiamittarointijärjestelmien suunnittelu
 • Energian tuntimittaus 
 • Energiaseurannan koordinointi
 • Etäluentatyökalut ja -ohjelmistot
 • Mittarointiohjeet ja -strategiat
 • Rakennusautomaatiosuunnittelu
 • Uudet tiedonsiirtoratkaisut
 • Granlund-keskitin

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake