Johdon konsultointi

Johdon konsultointi – energia-, ympäristö- ja kiinteistöjohtaminen

Tarjoamme yritysten omaisuudenhallintaan ainutlaatuisen kokonaisnäkemyksen energia-, ympäristö- ja kiinteistöjohtamisesta.

Parempaa portfoliojohtamista

Edesautamme paremman sijoitetun pääoman tuoton saavuttamista ja kiinteistöomaisuuden arvon nousua. Kiinteistö- ja toimitilastrategiaa, kumppaniverkostoa sekä prosesseja kehittämällä varmistamamme toiminnan kannattavuuden ja edelläkävijyyden.

Tuemme asiakkaitamme kiinteistöjen kunnossapidon ja ylläpidon johtamisessa. Jatkuva Capex (Capital Expenditures) -hallinta tukee korjaustoimenpiteiden budjetointia ja toteutusta portfoliotasolla, kun taas Opex (Operating Expenditures)-hallinnalla varmistetaan tarpeenmukainen ylläpito. Autamme välttämään riskejä, huolehtimaan kiinteistöjen energia- ja ympäristötehokkaasta toiminnasta ja toteuttamaan korjausinvestoinnit tarpeenmukaisesti niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä.

Tukea kiinteistöpalvelujen hankintaan ja kilpailuttamiseen

Kiinteistöpalvelujen hankinta ja kilpailuttaminen ovat tärkeä osa kiinteistöstrategian toteuttamista. Tuemme yksityisen ja julkisen puolen tahoja kiinteistöjohtamisen sekä ylläpidon ja huollon kumppaneiden valinnassa ja toimintatapojen kehittämisessä. Yhdistämme kilpailutusmateriaalien laadinnassa taloudellisen ja teknisen osaamisen.

Ympäristöjohtaminen lisää vastuullisuutta ja hyvinvointia

Ympäristövastuullisuus, kestävä kehitys ja kiertotalous vaikuttavat yrityksen imagoon ja kustannuksiin. Myös ihmisten hyvinvointi on ympäristöjohtamisessa tärkeä näkökulma. Autamme yrityksiä löytämään ympäristöarvopotentiaalinsa ja parhaat keinot erottautua omalla toimialalla. Tuemmekin yrityksiä kokonaisvaltaisesti ympäristöstrategioiden suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa. Johtamisen tueksi tuotamme myös kohdekohtaisia ympäristöriskiarviointeja, ympäristölaskentaa ja elinkaaritarkasteluja.

Energiajohtamisen paras asiantuntija

Toimimme asiakkaidemme edunvalvojina energiajohtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Autamme luomaan tavoitteiden mukaisia ja kustannustehokkaita johtamisen prosesseja. Laadimme energiastrategioita ja tuemme asiakasta parhaiden käytäntöjen jalkauttamisessa. Sovellamme lainsäädännön kautta tulevia mahdollisuuksia ja toimimme asiakkaan tukena velvoitteiden hallinnoinnissa. Lisäksi autamme asiakkaita kilpailuttamaan sähkösopimuksia.

Energiamanageroinnilla helppoa arkea

Energiamanagerointipalvelussa yhdistämme huippuluokan osaamista energiatehokkuudesta, PTS-suunnittelusta, talotekniikan etäseurannasta ja energiajohtamisesta. Tarjoamme kattavia ratkaisuja kiinteistöjen energiatehokkuuden optimaaliseen hallintaan sekä autamme löytämään uusia energiasäästöjä ja vaihtoehtoja energiantuotantoon.

Granlundin energia- ja ympäristöjohtamisen palveluja

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake