Ympäristösertifikaatit

Ympäristösertifikaattien ja -luokitusten asiantunteva koordinointi

Koordinoimme laajoja alueellisia ja kiinteistöjen ympäristösertifiointiprosesseja Suomessa ja kansainvälisesti. Sertifioinnin sujuva toteutus vaatii monipuolista ympäristö-, energia- ja taloteknistä osaamista.

Ympäristöluokitusten hyödyt suunnittelussa, rakentamisessa ja käytön aikana

Ympäristösertifiointi ohjaa suunnittelua ja rakentamisen aikaista päätöksentekoa sekä auttaa huomioimaan käyttäjät. Samalla prosessi lisää toimitilan, kauppakeskuksen tai opetuskiinteistön myyntiarvoa ja omistajan mainetta ympäristövastuullisena toimijana. Ympäristösertifioinnilla on usein myös taloudellisia hyötyjä, koska se vähentää energiankulutusta ja ylläpidon kustannuksia. Merkittävin hyöty saavutetaan, kun kestävän kehityksen ratkaisut sisällytetään jo aluesuunnitteluun, esim. hyödyntämällä alueellista ympäristösertifiointia.

Energiatehokkuuden rinnalla ihmisten hyvinvointi

Sertifiointiprosessi kokoaa eri toimijat saman pöydän ääreen ja varmistaa näin tehokkaan tiedonkulun.  Käytämme työskentelyssämme työpaja-menetelmiä, jolloin yhteisiin tavoitteisiin on kaikkien osapuolien helppo sitoutua. Sertifikaatit huomioivat useita näkökulmia, kuten energian- ja vedenkäytön lisäksi jätehuollon ja kierrätyksen, hiilijalanjäljen, päästöt ja liikenteen. Granlundin omat Hyvinvoiva tila - ja Hyvinvoiva kortteli -konseptit taas auttavat kiinnittämään huomiota ihmisten hyvinvointiin rakennetussa ympäristössä.

Suomalaiset ja kansainväliset ympäristösertifikaatit

Vastaamme erilaisten ympäristösertifiointiprosessien käytännön toteutuksesta. Osallistumme kansainvälisten ympäristöluokitusten, kuten BREEAM, LEED ja WELL, sertifiointeihin sekä avustamme kotimaisen RTS-ympäristöluokituksen ja pohjoismaisen Joutsenmerkin sertifioinnissa. Tulevaisuudessa sertifioinnit liittyvät yhä tiiviimmin tietomalleihin, joita pystymme hyödyntämään kaikessa suunnittelussa.

Granlundin ympäristösertifioinnin palveluja

  • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
  • BREEAM Communities
  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
  • RTS-ympäristöluokitus
  • WELL Building Standard
  • Hyvinvoiva kortteli 
  • Hyvinvoiva tila 
  • Joutsenmerkki-ympäristömerkintä.

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake