Mittarointi

Mittausratkaisut energia-, vedenkulutus- ja olosuhdemittarointiin

Granlund tarjoaa mittarointipalveluja ja osaamista kaikilla kulutusmittaroinnin osa-alueilla. Hyödynnä asiantuntemustamme niin olemassa olevien järjestelmien auditoinneissa kuin uusien järjestelmien suunnittelussa, rakennuttamisessa, toteutuksen valvonnassa ja tarkastuksissa sekä käyttöönotossa.

Mittarointiosaamista

Granlundin mittarointiryhmä koostuu automaation ja tiedonsiirron ammattilaisista, joilla on vankka kokemus mittaroinnin suunnittelusta, toteutusten koordinoinnista ja väyläpohjaisten mittauskeskittimien toimituksista asiakaskohtaisine määrittelyineen.

Tarpeen mukainen mittaroinnin laajuus ja tekniset ratkaisut

Oikein suunniteltu ja toteutettu mittausjärjestelmä tuottaa asiakkaalle tarpeen mukaista dataa mm. johtamista, kulutusseurantaa, vianetsintää ja laskutusta varten. Asiantuntijamme määrittävät kenttälaitteet sekä väylä- ja tiedonsiirtoratkaisut datan käyttötarkoituksen mukaan.

Mittausjärjestelmän toiminnan varmistus

Mittausjärjestelmään liitettävien mittarien datan ja tiedonsiirron oikeellisuus on ehdoton edellytys mittaustietojen hyödyntämistä ajatellen.

Granlund-keskitin kokoaa kaiken mittaustiedon

Granlund-keskitin tarjoaa huomattavia etuja mittaustiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä. Kyseessä on avoin järjestelmä, joka voidaan räätälöidä moduuleista erilaisiin tarpeisiin. Tiedonsiirto Granlund-keskittimestä onnistuu useisiin eri toimittajien kiinteistöjen ylläpidon järjestelmiin sekä rakennusautomaatiojärjestelmiin. Se tukee kaikkia yleisimpiä kulutusmittareissa käytettäviä väylätekniikoita ja tiedonsiirron rajapintoja.

Granlund-keskittimen etäkäyttöyhteys mahdollistaa laitteiden ohjelmistopäivitykset, mittarilisäykset sekä järjestelmä -ja laitevikojen havaitsemisen. Se soveltuu myös muiden tietojen, kuten esimerkiksi olosuhdemittaustietojen keräämiseen ja välittämiseen.

Granlundin mittarointipalveluja

  • Granlund-keskitin
  • Auditoinnit ja katselmukset
  • Mittarointisuunnittelu
  • Rakennuttaminen ja valvonta
  • Mittauskeskittimien toimitus, ohjelmointi ja käyttöönotto
  • Mittausjärjestelmän ylläpito ja toiminnan valvonta (Granlund-keskitin)
  • Takuuajan seurantapalvelut
  • Määräaikaistarkastukset

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake