Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat

Koko Suomi

Oh­jel­mis­to­ke­hit­tä­jä (Lead De­ve­lo­per / Softwa­re De­ve­lo­per)

Espooseen

LVI-suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin
Ra­ken­nusau­to­maa­tio­suun­nit­te­li­ja/-​pro­jek­ti­pääl­lik­kö
Sai­raa­la­lai­te­suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin
Säh­kö­suun­nit­te­lun pro­jek­ti­pääl­lik­kö
Säh­kö­suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin

Helsinkiin

Ener­gia-asian­tun­ti­ja
Joh­ta­va asian­tun­ti­ja, ener­gia- ja elin­kaa­ri­kon­sul­toin­ti
Joh­ta­va asian­tun­ti­ja, älyk­käät ener­gia­ver­kot
Kiin­teis­tön yl­lä­pi­don asian­tun­ti­ja
Korjausrakentamisen sähköasiantuntija
LVI-suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä
LVI-suun­nit­te­li­joi­ta kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen
LVI-suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin
Oh­jel­mis­to­tes­tauk­sen am­mat­ti­lai­nen (QA Lead / QA Specia­list)
Pal­ve­lu­pääl­lik­kö ym­pä­ris­tö­ser­ti­fioin­tei­hin
Port­fo­lio­joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­pääl­lik­kö
Ra­ken­nut­ta­ja­kon­sult­ti
Rakennesuunnittelija taloyhtiö- ja toimitilapalveluihin
Ra­ken­nus­töi­den val­vo­ja
Ra­ken­nusau­to­maa­tio­suun­nit­te­li­ja/-​pro­jek­ti­pääl­lik­kö
Ryh­mä­pääl­lik­kö ener­gia­te­hok­kuus­hank­kei­den ryh­mään
Sai­raa­la­lai­te­suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin
Sam­mu­tus- ja pa­lo­tur­val­li­suus­tek­nii­kan am­mat­ti­lai­sia
Säh­kö­suun­nit­te­li­ja ja -pro­jek­ti­pääl­lik­kö
Säh­kö­suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin
Ta­lo­tek­nii­kan suun­nit­te­li­joi­ta data cen­ter -pro­jek­tei­hin
TVD-kus­tan­nus­asian­tun­ti­ja
UX/​UI De­sig­ner
Va­lais­tus­suun­nit­te­li­ja / eri­kois­suun­nit­te­li­ja

Hämeenlinnaan

LVI-suun­nit­te­li­ja
Säh­kö­suun­nit­te­li­ja

Jyväskylään

Ko­ke­nut ra­ken­nusau­to­maa­tio­suun­nit­te­li­ja
LVI-suun­nit­te­li­ja

Kokkolaan

Säh­kö­suun­nit­te­li­ja / pro­jek­ti­pääl­lik­kö

Kouvolaan

Säh­kö­suun­nit­te­li­ja

 

 


Kuopioon

Ko­ke­nut LVI-suun­nit­te­li­ja / pro­jek­ti­pääl­lik­kö
LVI-kun­toar­vioi­ja/-​val­vo­ja
LVI-suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin
Sai­raa­la­lai­te­suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin
Säh­kö­suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin

Lahteen

LVI-pro­jek­ti­pääl­lik­kö

Lappeenrantaan

LVI-suun­nit­te­li­ja
Ra­ken­nusau­to­maa­tio­suun­nit­te­li­ja
Teol­li­suu­den säh­kö-/​au­to­maa­tio­suun­nit­te­li­ja

Lohjalle

LVI-suunnittelija
Ra­ken­nusau­to­maa­tio­suun­nit­te­li­ja/-​pro­jek­ti­pääl­lik­kö
Te­le­suun­nit­te­li­ja

Ouluun 

Ener­gia­ma­na­ge­ri
LVI-suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin
Sai­raa­la­lai­te­suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin
Säh­kö­suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin

Riihimäelle

LVI-suunnittelija

Rovaniemelle

LVI-suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin
Ra­ken­nusau­to­maa­tio­suun­nit­te­li­ja
Sai­raa­la­lai­te­suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin
Säh­kö­suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin

Seinäjoelle

Kiin­teis­tön­pi­don asian­tun­ti­ja
Säh­kö­suun­nit­te­li­ja / pro­jek­ti­pääl­lik­kö

Tampereelle

LVI-osas­ton joh­ta­ja
LVI-suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin
Sai­raa­la­lai­te­suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin
Säh­kö­suun­nit­te­li­joi­ta ja -pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä sai­raa­la­hank­kei­siin

Vaasaan

Kiin­teis­tön­pi­don asian­tun­ti­ja
Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen am­mat­ti­lai­nen
Säh­kö­suun­nit­te­li­ja / pro­jek­ti­pääl­lik­kö