Uutiset

Alueellisten energiajärjestelmien optimoinnilla kohti pienempiä hiilipäästöjä ja parempaa tuottoa

Optimoinnin avulla saadaan määritettyä sellainen lämmön tuotantorakenne, jolla saavutetaan mahdollisimman korkea tuotto sijoitetulle pääomalle sekä pienennetään alueen hiilijalanjälkeä.

Uutinen

Granlund Consultingiin helmikuussa 2018 yhdistynyt Greenfield kartoitti mahdollisuuksia kaukolämpöverkon perustamiseen Poolen kaupunkiin, Iso-Britannian etelärannikolle. Alue on lupaava kohde kaukolämmön näkökulmasta, sillä sinne suunnitellut uudet asuinalueet, sekä olemassa olevat oppilaitokset ja kaupungin kerrostalot tarvitsevat runsaasti energiaa.

Osana projektia haettiin optimaalista energiajärjestelmää alueelle. Vaihtoehdoissa päädyttiin merivesilämpöpumppuihin sekä kaasu-CHP:hen, jonka tuottama sähkö voitaisiin hyödyntää oppilaitoksen tarpeisiin.

Optimoinnilla haetaan kustannusoptimaalista tuotantorakennetta

Energiajärjestelmien optimointi perustuu järjestelmän elinkaarikustannusten optimointiin, jossa haetaan kustannusoptimaalista tuotantorakennetta simuloimalla erilaisia järjestelmävaihtoehtoja. Tarkastelussa otetaan huomioon mm. erilaiset tuotantoteknologioiden investointi- ja käyttö- sekä kunnossapitokustannukset, lämpö- ja sähkövarastot, sekä uusiutuvan energian tuet.

Kuvan esimerkki havainnollistaa tilannetta, jossa minimoimalla lämmön tuotantokustannuksia optimoidaan kaasu-CHP ja merivesilämpöpumppulaitosten kapasiteettia. Simulaatiot osoittavat, että merivesilämpöpumppujen optimikapasiteetti olisi tässä tapauksessa 3,0 MW ja kaasu-CHP:n 1,4 MW. Optimointiin käytettiin EMD International A/S:n kehittämää energyPro ohjelmistoa.

Optimoinnin avulla saadaan määritettyä sellainen lämmön tuotantorakenne, jolla saavutetaan mahdollisimman korkea tuotto sijoitetulle pääomalle sekä pienennetään alueen hiilijalanjälkeä.

Tekijän näkökulmasta kansainväliset selvitystyöt vaativat runsaasti kärsivällisyyttä ja kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, sillä selvitykset ovat tyypillisesti laajempia kuin Suomessa, eivätkä Iso-Britannian monimutkaiset energiatukijärjestelmät varsinaisesti helpota ratkaisujen vertailua. Lisäksi oman haasteensa uusiutuvaan energiaan panostamisessa luo maakaasun suhteellisen halpa hinta – vaihtoehtoisten teknologioiden on vaikea kilpailla edullista polttoainetta vastaan.

Kirjoittaja: Oskari Fagerström, energia-asiantuntija

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli

Haluatko kuulla lisää?