Uutiset

Big data kiinteistönhallinnassa

Tavoitteena viihtyisät ja tuottavat tilat

Uutinen

Valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana toimiva Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen Big data -projektin, jossa 250 rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuustiedot sekä sisäilman olosuhdemittaukset kerätään keskitettyyn tietojärjestelmään.

Big data -projektin keskeisin tavoite on parantaa kiinteistön käyttäjien viihtyvyyttä ja tuottavuutta. Mittausdatan avulla saadaan ensimmäistä kertaa reaaliaikainen kuva laajan kiinteistökannan sisäilman olosuhteista ja tekniikan toimivuudesta. Tiedon avulla voidaan esimerkiksi havaita sisäilman ongelmat ennen tilojen käyttäjiä ja näin tilanteeseen voidaan reagoida ajoissa.

Hyvät sisäilmaolosuhteet tuodaan myös osaksi kiinteistönhoidon tavoitteita. Tämä tarkoittaa suurta ajatustavan muutosta kiinteistöjen ylläpidossa, jossa on aiemmin keskitytty tekniikan huoltoon. Nyt mittariksi on asetettu koko huoltotyön lopputulos, hyvä sisäilmasto rakennuksessa oleville ihmisille.

Mittaustietojen lähteenä käytetään rakennusten automaatiojärjestelmiä. Kaikki mittausdata kerätään ja jalostetaan kiinteistöjen ylläpidon johtamisen tunnusluvuiksi Granlund Manager -tuoteperheen Metrix- sovelluksella. Täydessä laajuudessaan sovellus käsittelee useita miljoonia mittauksia päivässä ja murskaa datasta esille johtamisen kannalta olennaisimmat tekijät.

Uusia keinoja energiansäästöön

Big datan avulla pyritään myös edelleen tehostamaan kiinteistöjen energiankäyttöä. Senaatti-kiinteistöt on useiden vuosien ajan vähentänyt energiankulutusta muun muassa lisäämällä energiankulutuksen mittarointia, osallistamalla tilojen käyttäjät energiansäästötalkoisiin ja hyödyntämällä etähallintakeskuksien asiantuntijuutta talotekniikan ohjaamisessa.

Projektin myötä saatavan mittausdatan avulla energiankäyttöön vaikuttavat tekijät voidaan helpommin tunnistaa ja kulutuspoikkeamiin pystytään reagoimaan entistä nopeammin. Tavoitteena on myös hyödyntää tietoa paikallisen energiantuotannon mitoituksessa.

Lisätietoa
Heikki Ihasalo
johtava asiantuntija, rakennusautomaatio, Granlund Oy
heikki.ihasalo@granlund.fi, p. 040 820 9623

Pasi Pipatti
talotekniikan asiantuntija, Senaatti-kiinteistöt
pasi.pipatti@senaatti.fi, p. 040 078 7961

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli