Uutiset

BuildingSMART standardisoi tietosisältöjä

Granlundin Tero Järvinen on aktiivisesti mukana BuildingSMART Finlandin toiminnassa, jossa pohditaan ratkaisuja suunnittelualan haasteisiin ja sujuvampiin käytäntöihin. Järvinen vetää yhteistyöjärjestön talotekniikan toimialaryhmää.

Uutinen

Parhaillaan ryhmää työllistää tietosisällön standardointi, jonka avulla pyritään helpottamaan tiedon löytymistä eri suunnittelutoimistojen tekemistä IFC-malleista samalla logiikalla. Työryhmässä on mukana yli kymmenen hengen aktiivinen ryhmä eri organisaatioista.

- Yksinkertaistaen kyse on siitä, että suunnittelijan toimittaessa suunnitelmatietoa, tiedot menisivät oikeisiin tietokenttiin siten, että muut softat voi lukea sen oikein. Pyrimme tällä työllä vähentämään uudelleentulkinnan tarvetta siirrettäessä suunnitelmia eri järjestelmiin,Tero Järvinen kertoo.

Nykyisin tiedot menevät toimistosta ja ohjelmistosta riippuen eri tietokenttiin, jolloin tiedon yhdistäminen ja käsittely on työlästä. Erityisesti tämä aiheuttaa lisätyötä suunnitelmien hyödyntäjille, esimerkiksi urakoitsijoille, jotka käyttävät tietomalleja urakkalaskennan apuna.

Ajatuksena on, että standardisoinnin avulla voidaan osoittaa, mihin mikäkin tieto kuuluu ja se on koneluettavassa muodossa.

- Esimerkiksi, kun suunnittelija suunnittelee valaistuksen ja valitsee tietyn lampputyypin, tuolle tiedolle tulee olla standardisoitu paikka. Siten vaikkapa myös ylläpidon ohjelmisto voi imuroida tiedon tuosta lampusta suoraan omaan järjestelmäänsä.

Järvinen korostaa, että tällaista standardisoimistyötä on tehty Norjassa jo vuosia ja edellä menevät myös ruotsalaiset.

- Me tulemme auttamattomasti jälkijunassa.

BuildingSMART tarjoaa välineitä yhteistyöhön

BuildingSMART Finland on suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palvelujen tuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja korkeakoulut ja muut rakennusalan yritykset. Foorumin tarkoituksena on levittää tietoa tietomallintamisesta ja tukea toiminnassa mukana olevia tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa.

- Kyseessä on siis kansainvälinen organisaatio, jossa suomalaisten paikallisosaston nimi on buildingSMART Finland. Granlund on ollut mukana toiminnassa vuodesta 1996, Järvinen kertoo.

BuildingSMART tarjoaa toimintamalleja ja tietoa, joiden avulla halutaan helpottaa eri toimijoiden yhteistyötä.

Järvinen muistuttaa muun muassa aiemmin julkistetusta talotekniikan määrälaskentaohjeesta, joka on luotu materiaalitietojen käyttöön urakkalaskennassa. Hän toivoo, että tätä käytetään suunnitteluvaiheessa sekä tarjousprosesseissa.

- Olisi hienoa, jos tilaajat viittaisivat tähän ohjeeseen pyytäessään suunnittelutarjouspyyntöjä, sillä tämän jälkeen suunnittelija pystyy tekemään urakkalaskentamateriaalin siten, että urakoitsija voi laskea materiaalimäärät tietomallipohjaisista suunnitelmista.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli