Uutiset

Energiakatselmuksen uusiminen lähestyy – millä keinoilla energiankäyttöä voisi tehostaa?

Suurten yritysten energiakatselmukset tulee uusia ensi vuonna. Granlund toimii kumppanina energiatavoitteiden määrittämisessä ja saavuttamisessa.

Uutinen

Suuria yrityksiä velvoittaa lakisääteinen energiakatselmus, joka tulee toteuttaa neljän vuoden välein. Ensimmäiset katselmukset tehtiin vuonna 2015, ja ne tulee uusia joulukuuhun 2019 mennessä. Yritysten kannattaa alkaa valmistautua katselmuksien päivittämiseen jo nyt.

”Energiakatselmuksia ei kannata tehdä pelkästä pakosta, vaan ottaa hyöty irti ja jalkauttaa löydetyt toimenpiteet käytäntöön”, sanoo energian toimialajohtaja Ville Reinikainen Granlundilta.

Energiatehokkuus tuo säästöjä

Energiakatselmuksen tarkoituksena on, että yritys selvittää laajasti omaa energiakäyttöään ja tapoja sen tehostamiseen. Granlund on auttanut monia yrityksiä energiatehokkuustoimien edistämisessä ja kiinteistökannan energiajohtamisessa.

”Olemme laatineet paljon energiakatselmuksia, joiden kautta on tuotu esiin toimenpiteitä kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Olemme myös olleet mukana tekemässä hankesuunnittelua ja toteuttamassa hankkeita” kertoo Granlundin energia-asiantuntija Joni Tolonen.

Energiakatselmuksen tekeminen maksaa itsensä nopeasti takaisin. Energiaa säästyy, kun esimerkiksi säädetään ilmanvaihdon asetusarvoja tehokkaammiksi. ”Katselmuksessa havaittujen säätöteknisten toimenpiteiden, eli niin sanottujen nollainvestointien, kautta tulee usein jo 5–10 prosentin säästö energiankulutukseen, mikä näkyy välittömästi myös kustannussäästöinä”, sanoo Tolonen.

Energiatehokkuussopimus keinona tehostaa energiankäyttöä

Moni suuri yritys on liittynyt energiatehokkuussopimukseen, joka toimii välineenä toteuttaa energiakatselmuksen yhteydessä määriteltyjä energiatavoitteita. Nykyinen sopimuskausi on vuosille 2017–2025 mutta mukaan voi yhä liittyä ja saada valtion tukea energiatehokkuusinvestointeihin. Granlundilta saa apua energiatehokkuussopimukseen liittymisessä, energiatukien hakemisessa ja sopimuksen velvoittamassa raportoinnissa sekä monissa muissa energiajohtamiseen liittyvissä kysymyksissä.

”Energiatehokkuussopimukseen kuuluu vuosittainen raportointi energiankulutuksesta ja tehdyistä energiatehokkuustoimista. Granlundin työnkalujen avulla energiankulutuksen mittaaminen ja seuranta onnistuu helposti.”

Onko energiakatselmuksen uusiminen ajankohtaista? Kysy lisää palveluistamme.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli