Uutiset

Energiatehokkuuden edistämistä käyttäytymisen muutoksella

Granlundin ja Demos Helsingin hackathon kehitti kiinteistön käyttäjille viisi vinkkiä energiankulutuksen vähentämiseen

Uutinen

Granlund ja Demos Helsinki järjestivät 4.5.2015 Suomen ensimmäisen käyttäytymiseen ja energiatehokkuuteen liittyvän hackathon-tapahtuman. Tilaisuus kokosi yhteen yli 20 energia- ja IT-alan sekä käyttäytymistieteen asiantuntijaa.

Hackathon on tapahtuma, jossa ohjelmistokehittäjät ja asiantuntijat pyrkivät yhdessä ratkaisemaan tietyn ongelman. Granlundin ja Demos Helsingin tapahtuman tavoitteena oli kehittää nopeasti vaikuttavia ja helppoja ratkaisuja, joilla kiinteistön käyttäjät voivat vaikuttaa energiatehokkuuteen.

Kiinteistön energiankulutusta voi vähentää merkittävästi esimerkiksi tehokkaalla rakennusautomaatiolla, joka mahdollistaa tarpeenmukaisen valaistuksen, ilmastoinnin ja lämmityksen. Suuri osa kiinteistöistä on kuitenkin edelleen rakennusautomaatioltaan vanhanaikaisia, jolloin käyttäjien rooli energiankulutuksessa korostuu. "Useissa kiinteistöissä mitataan edelleen vain kokonaislämmön- ja -sähkönkulutusta", kertoo Granlundin ympäristöosaston päällikkö Ken Dooley.

”Käyttäytymisellä on suuri vaikutus rakennuksen energiankulutukseen, sillä järkevällä toiminnalla energiankulutusta on mahdollista vähentää jopa kolmannes”, kommentoi puolestaan Demos Helsingin Outi Kuittinen.

Hackathonissa viisi ryhmää keskittyi eri osa-alueisiin: lämmitykseen, hisseihin, it-laitteisiin, valaistukseen ja tilankäyttöön. Tuloksena syntyi viisi ehdotusta energiankulutuksen vähentämiseen.

  • ”Tarpeeksi lämmin” Luodaan mobiiliapplikaatio, jolla selvitetään suurimmalle osalle kiinteistön käyttäjistä soveltuva lämpötila. Ratkaisulla pyritään vähentämään kiinteistön ylilämmitystä ja lämpötilan parin asteen alentamisella voitaisiin saavuttaa merkittäviä säästöjä.
  • ”Portaat ovat uusi normi” Muutetaan käsitystä hissin ja portaiden käytöstä, jolloin hissin käyttö on suositeltavaa ainoastaan esim. liikuntarajoitteisille henkilöille. Portaiden käyttöön kannustetaan siirtämällä hissien infotaulut, lounaslistat ym. tiedotteet portaisiin.
  • ”Näyttöjen seuranta” Luodaan näyttöpäätteiden seurantaohjelma, joka kannustaa sulkemaan näytön koneen sulkemisen yhteydessä. Ohjelma kertoo, kuinka paljon energiaa on kulunut, jos näyttö on jäänyt yöksi vaikkapa stand by -tilaan. Se kääntää kulutusluvun konkreettiseksi, kuten kertomaan paljonko kulutetulla energialla voisi ajaa henkilöautolla.
  • ”Olenko viimeinen kotiinlähtijä” Luodaan applikaatio, joka kertoo onko työpaikalla vielä muita paikalla. Näin henkilö tietää lähtiessä, voiko sulkea esimerkiksi kaikki valot kiinteistöstä.
  • ”Seisotaan” Säästetään neuvotteluhuoneiden tilankäytössä luomalla uudenlaisia kokoushuoneita ja palaverikäytäntöjä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tila, jossa kokoukset seistään tai pikapalaveri käytävällä.

Hackathonin periaatteiden mukaan loppuratkaisut ovat kaikkien osallistujien käytettävissä ja osa ryhmistä pääsi ratkaisuissa prototyyppitasolle neljän tunnin hackathonin aikana. Dooley kertoo Granlundin hyödyntävän kolmea ratkaisua kiinteistöjen ylläpito-ohjelmisto Granlund Managerin jatkokehityksessä.

Granlundin ja Demos Helsingin hackathon järjestettiin osana -hanketta, jossa etsitään uusia tapoja ja yhteistyömalleja kaupunkialueiden kehittämiseen älykkäiden ja kestävien palveluiden avulla. Smart Retro on ajatushautomo Demos Helsingin johtama hanke ja se on osa Nordic Built -aloitetta.

Lisätietoa:

Ken Dooley
Ryhmäpäällikkö, ympäristö
Granlund Oy
p. 050 315 2417 | ken.dooley@granlund.fi
@KenDooley

Mikko Annala
Researcher / demoshelsinki.fi
P. 040 778 6062 | mikko.annala@demoshelsinki.fi
@mikkoannala
www.demoshelsinki.fi

Blogi aiheesta: http://energistarakentamista.com/ 

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli