Uutiset

Energiayhtiöitä konsultoidaan yhä kattavammin alueellisissa energiaverkkoratkaisuissa

Kuvassa vasemmalta Greenfield Nordic Ltd:n toimitusjohtaja Robert Clark, Heat and Cooling Network Services -liiketoiminnan vetäjä Jussi-Pekka Kuivala, Granlund Consulting Oy:n toimitusjohtaja Miia Anttila ja energiatoimialan johtaja Ville Reinikainen.

Granlundin ja Greenfieldin fuusion ansiosta energiayhtiöasiakkaat saavat uusia palveluja muun muassa kysyntäjouston hyödyntämiseen alueellisissa energiaratkaisuissa.

Uutinen

Granlundin ja Greenfieldin fuusio on lähtenyt hyvin käyntiin ja tuottanut uusia konsultointipalveluja energia-alalle. Kiinteistökohtaisten energiaratkaisujen rinnalle ovat nousemassa yhä laajemmat alueelliset tarkastelut kiinteistöjen ja energiaverkkojen rajapinnassa.

Britteinsaarilla Granlundin konsultit toimivat yhä Greenfield Nordic -nimellä, kotimaassa Granlund-konsernin alla. Voimien yhdistäminen on kannustanut uusiin ideoihin ja toimintaan.

”Töitä on mukava tehdä yhdessä kannustavassa ilmapiirissä”, kiteyttää Granlundin Heat and Cooling Network Services -liiketoiminnan vetäjä Jussi-Pekka Kuivala, joka toimi aikaisemmin Greenfieldin toimitusjohtajana. ”Resursseja on nyt käytettävissä aikaisempaa enemmän ja läheltä löytyy aina joku, jolta kysyä. Se edistää osaamisen kehittymistä ja synnyttää uusia ajatuksia.”

”Yhteistyömme on herättänyt paljon mielenkiintoa asiakkaissa niin Suomessa kuin Isossa-Britanniassa”, sanoo Granlundin energiatoimialajohtaja Ville Reinikainen. ”Greenfieldiltä saamamme osaaminen on juuri sitä, mitä etsimme tukemaan strategisia tavoitteitamme.”

Energia-alan murroksessa tarvitaan uutta konsultointiosaamista

Laaja-alaiselle asiantuntemukselle on kysyntää energia-alalla, jossa kiinteistökohtaiset ratkaisut eivät enää tulevaisuudessa riitä.

”Pystymme tukemaan energiayhtiöitä nyt aikaisempaa monipuolisemmin uusilla energiaverkko- ja energiantuotantoratkaisuilla kovasti kilpaillussa ja muuttuvassa markkinassa. Asiakkaille fuusiomme onkin näkynyt ennen kaikkea palvelutarjontamme täydentymisenä, mikä on vahvistanut uskottavuuttamme erityisesti kaukolämmön ja kaukokylmän verkkoratkaisuissa”, Reinikainen sanoo.

Asiakkaiden käytössä on sekä Greenfieldin pitkä yhteistyö energiayhtiöiden kanssa että Granlundin laaja kiinteistöalan osaaminen.

”Olemme luoneet yhdessä uusia ratkaisukokonaisuuksia energiaverkkojen ja kiinteistöjen rajapintaan”, Kuivala kertoo. ”Tärkein tehtävämme onkin saattaa ihmisiä yhteen ja sparrata hyödyntämään uusia kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Energiayhtiöt voivat esimerkiksi optimoida kysyntäjouston ja kiinteistöjen energiavirtojen kierrätyksen avulla järjestelmäänsä, samalla kun taloyhtiöissä saadaan aikaan energiasäästöjä ja optimaalisia energiaratkaisuja.”

Paikkatietoa hyödynnetään alueellisissa energiaratkaisuissa

Lähivuosien tavoitteena on alueellisten energiapalvelujen jatkojalostaminen ja kentällä testaaminen.

”Keskitymme seuraavaksi esimerkiksi kysyntäjouston, lämpöpumppujärjestelmien, hukkalämmön kierrättämisen ja lämmöntalteenoton kehittämiseen”, Kuivala toteaa. ”Tulevaisuudessa energia-alalla korostuvat myös kiinteistöjen älykkäät sähköratkaisut. Niiden jalostaminen on tärkeä tavoite koko Granlund-konsernin tasolla.”

Juuri nyt kiinnostavaa on myös paikkatiedon hyödyntäminen alueellisissa energiatarkasteluissa.

”Kuntien ja kaupunkien kaavoituksesta sekä muista lähteistä saatavaa paikkadataa voidaan hyödyntää alueellisten energiaratkaisujen suunnittelussa”, Kuivala sanoo. ”Paikkatieto auttaa esimerkiksi potentiaalisten kehitysalueiden ja eniten uudistamista kaipaavien energiajärjestelmien kartoittamisessa.”

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli

Haluatko kuulla lisää?