Uutiset

FInZEB-tulokset julkistettiin

Lähes nollaenergiarakennuksille vaiheittainen tarkastelu

Uutinen

FInZEB-hankkeen tulosseminaarissa 5.2. julkistettiin Suomen rakennusalan yhteinen näkemys EU:n edellyttämille lähes nollaenergiarakennuksille sekä ehdotukset energiatehokkuusvaatimuksiksi eri rakennustyypeille säädösvalmistelun pohjaksi. Granlund toimi hankkeessa pääkonsulttina.

Ympäristöministeriön, Rakennusteollisuus RT:n Talotekniikkateollisuuden 2013 käynnistämässä FInZEB-hankkeessa selvitettiin energiansäästövaikutuksiltaan ja elinkaarikustannuksiltaan toteutuskelpoisia ratkaisukokonaisuuksia lähes nollaenergiarakennuksille.

Vuoden 2018 jälkeen viranomaiskäytössä ja -omistuksessa olevien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia ja vuoden 2020 jälkeen tämä tulee koskemaan kaikkia uusia rakennuksia. Taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD, joka edellyttää kansallisia määrittelyitä lähes nollaenergiarakennukselle. Lähes nollaenergiarakennuksen energiatehokkuus on erittäin korkea ja sen tarvitsema vähäinen energia katetaan hyvin laajalti uusiutuvalla energialla.

Energiatehokkuus vaatii panostusta läpi rakennusprosessin
FInZEB-hankkeessa tehtiin kattavia laskentatarkasteluja erityyppisiin rakennuksiin ja koottiin kokemuksia noin kymmenestä lähivuosina valmistuneesta matalaenergiarakennuksesta. Keskeinen johtopäätös oli, että energiatehokkaan kohteen toteuttaminen vaatii panostusta läpi koko rakennusprosessin.

Lähes nollaenergiarakentamisessa kehitetään uusia lämmitysjärjestelmävaihtoehtoja ja erilaiset hybridijärjestelmät yleistyvät ja monipuolistuvat. Eri energiamuotoja hyödyntävien järjestelmien yhteensovitus ja kokonaistoiminnan optimointi tulee olemaankin haastava tehtävä.

Merkittävintä energiansäästöä talotekniikasta
Työryhmän mukaan nZEB-rakennusten energiaa säästävien toimenpiteiden kannattavuus on hyvin erilainen. Merkittävimmät muutokset energiankulutuksessa ovat saavutettavissa talotekniikalla. Kannattavimmiksi todettiin ilmanvaihtoon ja valaistukseen liittyvät toimenpiteet sekä niiden tarpeenmukainen ohjaus. Elinkaariedullisia olivat myös ikkunoihin ja rakennuksen tiiviyteen kohdentuvat parannukset.

Sen sijaan rakenteiden parantaminen passiivienergiatasoon sekä uusiutuvan energian paikallinen tuotanto eivät olleet niin kannattavia. Toimenpiteet ja niiden kannattavuus eroavat kuitenkin jonkin verran eri rakennustyypeillä.

Uusiutuvan energian ulosmyynti mahdolliseksi
FInZEB-hanke ehdottaa, että uusiutuvan energian ulosmyynti tulee lähes nollaenergiarakentamisen myötä mahdolliseksi. Uusiutuvan energian tuottolaitteisto tulee pystyä kuitenkin kytkemään suoraan rakennukseen ja energiamäärä olla mitattavissa. Ulosmyynnille ehdotetaan määritettävän rajoituksia, jotta sillä ei kompensoida rakennuksen huonoa energiatehokkuutta.

Alustavat nZEB-E-lukutasot eri rakennustyypeille
Eri rakennustyypeille ehdotettiin määriteltävän nZEB-E-lukutasot, jotka ovat saavutettavissa realistisilla teknisillä ratkaisuilla ja järkevillä elinkaarikustannuksilla. Asuinkerrostaloissa nykymääräysten tasosta ei ole pitkä matka ehdotettuun nZEB-rajaan, mutta muissa rakennustyypeissä muutos nZEB-rajaan on suurempi. Sairaalarakennusten osalta todettiin, että E-lukutarkastelun sijaan tulisi energiatehokkuutta tarkastella todellinen käyttö ja kuormitus huomioiden.

Lähes nollaenergiatarkastelu vaiheittain
FInZEB-työryhmä ehdottaa, että lähes nollaenergiatarkastelu toteutetaan vaiheittain. Rakennuslupavaiheessa toteutettaisiin mm.

 • Rakennuksen lämpöhäviötarkastelu eli tasauslaskenta 
 • Sähkön huipputehon laskenta 
 • Kokonaisenergiankulutuksen tarkastelu ja nZEB-E-luvun raja-arvon alittumisen todentaminen 
 • Lisäksi mm. asuinkerrostalojen ylilämpenemistarkastelut, ilmanvaihtojärjestelmien sähkötehokkuuden tarkastelut, alustava energiatodistus sekä RER-luvun laskenta, joka huomioi uusiutuvan ja tuotetun uusiutuvan energian osuuden ostoenergiasta.

Käyttöönottovaiheessa tehtäisiin puolestaan

 • rakennuksen tiiviysmittaukset
 • kohteen erityisominaisuudet huomioiva laskennallinen tavoite-energiankulutus 
 • rakentamisvaiheen tiedoin päivitetty energiatodistus
 • käytön ja ylläpidon energiatehokkuuden ohjeet. 

Työ etenee lainsäädäntöön
Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntötyö käynnistyy tämän vuoden aikana ja hallituksen esitys lähes nollaenergiarakentamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2016. Voimaan säädökset tulevat näillä näkymin vuoden 2017 alussa ja sovellettaviksi vuoden 2018 alussa (uudet rakennusluvat).

FInZEB-loppuseminaarin esitysaineistot ja hankkeen keskeiset ehdotukset laajemmin esitettynä löytyvät FInZEB-hankkeen sivuilta. FInZEB-loppuraportti julkaistaan sivuilla maaliskuun aikana.

Askarruttavatko lähes nollaenergiarakentamiseen liittyvät tulevaisuuden haasteet?
Ota yhteyttä Granlundin lähes nollaenergiarakentamisen huippuasiantuntijoihin ja kysy apua. Lähes nollaenergiarakentamisen palveluihimme kuuluvat mm.

 • lähes nollaenergiakoulutukset
 • lähes nollaenergiakonsultointi rakennushankkeissa (energian hankinta, energiaa säästävät ratkaisut)
 • lähes nollaenergiaratkaisujen optimointi esim. osana rakennushankkeiden konseptikehitystä.

Lisätietoa:
Erja Reinikainen
Johtava energia-asiantuntija
Granlund Oy
p. 010 7592 311
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Ville Reinikainen
Energia- ja ympäristöosaston johtaja
Granlund Oy
p. 050 541 5375
etunimi.sukunimi@granlund.fi

FInZEB-sivusto

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli