Uutiset

FInZEB valmistuu helmikuussa

Määritykset Suomen lähes nollaenergiarakennuksille

Uutinen

Ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry ja LVI-talotekniikkateollisuus ry käynnistivät syksyllä 2013 FInZEB-hankkeen, jossa kiteytetään Suomen rakennusalan yhteinen näkemys EU:n edellyttämille lähes nollaenergiarakennuksille. Lisäksi hankkeessa määritellään, mille tasolle kansalliset energiatehokkuusvaatimukset eri rakennustyypeillä voitaisiin asettaa. Granlund Oy toimii pääkonsulttina hankkeessa, joka on nyt loppusuoralla – tulokset ovat valmiina helmikuussa 2015.

Laskentatulokset nähtävillä verkossa

Hankkeessa on laskennallisten tarkastelujen kautta selvitetty teknisesti toimivia ja kustannusoptimaalisia ratkaisuja, jotka ovat lähtökohtina ja vertailuaineistona määriteltäessä kansallisia nZEB-vaatimuksia. Olemme koonneet lähtöaineistoa ja pilottikohteiden tietoja sekä suorittaneet tarvittavat energia- ja olosuhdelaskennat”, kertoo Granlundin johtava energia-asiantuntija Erja Reinikainen. Tarkastelussa on ollut kahdeksan rakennustyyppiä, joista jokaisesta on simuloitu useampaa esimerkkirakennusta.

Laskentatarkasteluissa on hyödynnetty monipuolisesti Granlundin energia- ja ympäristöosaston simulointiosaamista. Myös nykyisen E-lukulaskennan sääntöjä on haastettu mm. kokoamalla tietoa uusien rakennusten veden ja laitesähkön kulutuksesta. Hankkeessa on pyritty avoimuuteen, joten laskentatulosten lisäksi myös laskennan lähtötietoja ja energialaskentatiedostoja on julkaistu hankkeen www-sivuilla.

Kiinteistö- ja rakennusala on ollut aktiivisesti mukana FInZEB:ssä, eri tahojen ajatuksia on kuultu neljässä työpajassa ja lukuisissa tapaamisissa. Tietoja ja mielipiteitä teknisistä ratkaisuista, rakentamiskäytännöistä ja kustannusvaikutuksista on kertynyt runsaasti – samoin käyttökokemuksia toteutetuista matala- ja nollaenergiakohteista.

Energia-infran oltava valmiina

Tuleva nZEB-vaatimus kohdistuu kiinteistöön, mutta sen tekninen toteutuminen edellyttää, että kiinteistöä ympäröivä energia-infra on valmis uusiutuvan energian mukanaan tuomiin muutoksiin niin tekniikan kuin liiketoimintamallienkin puolesta. Granlundin laatimassa selvityksessä tarkasteltiin, mitä muutoksia nZEB-määräykset mahdollisesti aiheuttavat kiinteistöä laajemmalla tasolla energiatuotantoketjuissa.

”Granlundin asiantuntijoille FInZEB on monipuolisen konsultointitehtävän ohella ollut myös ainutlaatuinen aitiopaikka rakennusalaa laajasti puhuttavassa muutostilanteessa”, kertoo Reinikainen.

Lisätietoa:
Erja Reinikainen
Johtava energia-asiantuntija
Granlund Oy
p. 010 7592 311
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli