Uutiset

Granlund on erinomainen työpaikka

Granlund sai jälleen henkilöstötutkimuksessaan erinomaiset arvosanat

Uutinen

Granlund teetti huhtikuussa 2015 henkilöstötutkimuksen, johon otti osaa suurin osa (76%) konsernin työntekijöistä. Tutkimus kartoitti konsernin henkilöstötyytyväisyyttä sekä henkilöstön asettamia odotuksia Granlundin toiminnalle. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy.

Suurin osa suosittelisi Granlundia työnantajana

96 prosenttia Granlundin työntekijöistä ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkaansa. Suurin osa (95 %) vastaajista arvioi konsernin työilmapiirin melko tai erittäin hyväksi, minkä lisäksi yli kolmasosa (35%) koki ilmapiirin parantuneen viimeisen vuoden aikana. Tyytyväisyys näkyy myös siinä, että suurin osa työntekijöistä joko suosittelee tai olisi valmis suosittelemaan Granlundia työpaikkana tuttavilleen.

Valoisat näkymät, luottamus ja yhteishenki työhyvinvoinnin pohjana

Kokonaisuudessaan Granlundin toimintaan ollaan hyvin tyytyväisiä. Konserni sai työnantajana arvosanakseen 4,1 (asteikko 1–5). 87 prosenttia vastanneista antoi arvosanaksi 4 tai 5.
Granlundilaisia pyydettiin arvioimaan eri tekijöitä sen mukaan, kuinka merkittävinä he niitä työpaikassaan pitävät. Vastausten mukaan työhyvinvoinnin kannalta tärkein tekijä on yrityksen valoisat tulevaisuudennäkymät. Myös työntekijöiden välinen luottamus ja hyvä yhteishenki sekä pitäminen kiinni asiakaslupauksista koettiin tärkeiksi.

Parhaiten Granlund onnistuu siinä, että esimiehet luottavat alaistensa kykyyn toimia itsenäisesti. Tärkeiksi onnistumisiksi nousivat myös ylpeyden tunne yritykseen kuulumisesta, sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen sekä vastaajien sitoutuminen yrityksen tavoitteisiin ja arvoihin.

Kehittämistarpeita tulevaisuuden varalle

Kehittämistyöllekin on tarvetta. Erityisesti granlundilaiset toivoivat huomioita kiinnitettävän tiedonkulkuun, perehdyttämiseen, työsuoritusten oikeudenmukaiseen palkitsemiseen sekä riittävään palautteenantoon.

Konserni on sitoutunut käsittelemään tutkimuksen tuloksia ja viemään niitä eteenpäin kehittämistoimenpiteiksi. Tavoitteena on tehdä Granlundista entistä parempi työpaikka.

Lisätietoja:
Laatupäällikkö
Juhani Pekkonen
050 315 2493
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli