Uutiset

Granlund energia-asiantuntijana Vaasan keskustan kehityshankkeessa

Uutinen

Vaasan kaupunki aloittaa vanhan linja-autoaseman aukion kehittämisen ja on valinnut suunnittelukilpailun voittajaksi Lemminkäisen Wasa Station -ehdotuksen. Granlund on vastannut hanke-ehdotuksen energia- ja talotekniikkaosuudesta. ”Talotekniikassa kiinnitettiin erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja energiaoptimointiin niin kulutuksen kuin tuotantoratkaisun näkökulmasta. Suunnittelua ohjasivat tarpeenmukaiset ratkaisut”, kertoo Granlund Pohjanmaan varatoimitusjohtaja Pekka Pajuniemi. Lemminkäisen aluejohtaja Mikael Snellman pitää energiatehokkuutta hankkeessa tärkeänä, esimerkiksi energiaomavaraisuuden mahdollisuutta selvitetään.

Suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin 3.6.2014. Vaasan kaupungin tavoitteena on lisätä alueen elinvoimaisuutta rakentamalla alueelle uusi urbaani keskustakortteli keskeiseen julkisen liikenteen solmukohtaan.

Lemminkäisen suunnitelmissa noin 2,9 hehtaarin aukiolle rakennetaan monitoimitilakortteli. Sen läntiseen osaan sijoittuu tapahtumakeskus, jonne tulee mm. tapahtuma-aukio sekä musiikki- ja kongressikeskus. Viereen rakennetaan tornirakennus, jonne sijoittuu hotelli ja asuntoja. Rakennuksen keskivaiheille on suunniteltu toimi- ja kaupallisia tiloja sekä toriaukeama. Korttelin itäpuolelle rakennetaan kaupallisia tiloja sekä mm. aurinkoenergiapuisto. Korttelin pihakannen alle sijoittuu pysäköintihalli, jonka kautta myös tilojen huolto ja logistiikka voidaan hoitaa. Ehdotuksessa on bruttoalaa noin 68 000 m2 ja kerrosalaa noin 37 500 km2.

Hanke etenee seuraavaksi Lemminkäisen ja Vaasan kaupungin aiesopimuksella. Kevääseen 2015 kestävän suunnitteluvaiheen aikana selvitetään, ovatko molempien osapuolien asettamat kaavalliset, toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot mahdollista toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Tämän jälkeen valmistellaan asemakaavamuutos sekä esi- ja toteuttamissopimukset. Rakentaminen alkaa aikaisintaan 2016.

Lisätietoa:
Pekka Pajuniemi
varatoimitusjohtaja, Granlund Pohjanmaa Oy
etunimi.sukunimi@granlund.fi
p. 040 553 0986

Ville Reinikainen
energia- ja ympäristöosaston johtaja
Granlund Oy
etunimi.sukunimi@granlund.fi
p. 050 541 5375


Tiedote Vaasan kaupungin sivuilla

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli