Uutiset

Granlund jatkoi kasvuaan

Näkymät vuodelle 2014 positiivisia

Uutinen

Talotekniikkasuunnitteluun, kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultointiin sekä ohjelmistoihin keskittyvän Granlundin näkymät ovat positiivisia. Innovaatio- ja kehitystoimintaan panostava konserni jatkoi vuonna 2013 kasvuaan ja paransi tulostaan. Liikevaihto kasvoi 19,4 % edellisestä vuodesta ollen noin 42,8 M€, josta liikevoittoa oli 13,1 %.

Granlund kasvoi vuonna 2013 kolmella yrityskaupalla. Lappeenrantaan ja Imatralle perustettiin Granlund Saimaa Oy ja Kuopion toimipiste laajensi toimintaansa. Granlund toimii nyt 11 paikkakunnalla Suomessa. Konsernin henkilöstömäärä kasvoi yritysostojen ja rekrytointien myötä noin 70 hengellä ja oli keskimäärin 514.

Liikevaihto ja talous
Granlund-konsernin tulos vuodelta 2013 oli 3,7 M€ (2012: 2,8 M€). Konsernin oman pääoman tuotto oli 38,5 % (32,0 %) ja omavaraisuusaste oli 44,4 % (44,65 %). Kaikki granlundilaiset ovat tulospalkkiojärjestelmässä mukana ja palkkioita maksettiin 2,4 M€. Konsernin yhtiöiden maksama yhteisövero vuonna 2013 oli 1,5 M€. Kaikkien Granlund-konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden liikevaihto ja operatiivinen tulos olivat hyviä, joidenkin tytäryhtiöiden osalta erinomaisia. Koko konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä.

Toimintaympäristö ja toiminta 2013
Rakennussektorilla elettiin vuonna 2013 epävarmuuden aikaa, joka heijastui myös suunnittelutoimistojen toimintaan. Talotekniikan sektorilla tilauskanta pysyi kuitenkin kokonaisuudessaan kohtalaisella tasolla. Positiivista muutosta havaittiin tilauskäytännöissä, sillä laatupisteytysten käyttö alkaa olla julkisella sektorilla aktiivisempaa. Myös allianssityyppiset hankkeet ja kumppanuuteen pohjautuvat toimintamallit vahvistuivat. Pitkällä tähtäimellä tämä vaikuttanee positiivisesti myös yleisen laatutason nousuun.

Granlundin tilauskanta pysyi vuoden 2013 aikana melko hyvänä. Suurimpia uusia suunnitteluhankkeita olivat Jyväskylän uusi sairaala, Helsingin Uusi Lastensairaala, Itäkeskus i3 sekä Iso Kristiina ja Ikano-kauppakeskukset Lappeenrannassa. Aktiivisina jatkuivat myös OP-ryhmän Vallilakeskus ja Itis-kauppakeskus Helsingissä sekä Länsi-Metron seitsemän aseman suunnittelu.

Energia- ja ympäristöliiketoiminta vakiintui elinkaari- ja energiakonsultoinnin sekä ympäristöluokitusten ympärille. Uudet energiaratkaisut kiinnostavat ja muutamat kiinteistönomistajat ovat jo nostaneet energiatehokkuuden strategisten teemojensa joukkoon. Granlund oli mukana kestävää kehitystä edistävään rakentamiseen keskittyvässä Nordic Built Challenge -ideakilpailussa kahdessa tiimissä, joista toinen voitti Suomen sarjan ja toinen sijoittui parhaaseen nelikkoon. Granlund valittiin myös pääkonsultiksi FinZEB-hankkeeseen, jonka puitteissa ympäristöministeriölle kiteytetään suomalaisen rakennusalan näkemys EU:n edellyttämistä ”lähes nollaenergiarakennuksista”.

Ohjelmistopuolella käyttäjien rooli ja ylläpidon reaaliaikaisuus korostuvat entisestään. Kiinteistönhallintaohjelmisto Ryhti sai syksyllä 2013 uuden Granlund Manager -brändin ja liiketoiminta edistyi mm. uusilla Puolustushallinnon ja Seinäjoen kaupungin asiakkuuksilla sekä Espoon kaupungin huoltokirjaprojektin loppuunsaattamisella. Citycon Oyj:n kanssa solmittiin kokonaisvaltainen energiahallinnan sopimus. Tavoitteena on käynnistää vastaavanlaisia toimeksiantoja vuoden 2014 puolella.

Uusien ohjelmistojen osalta Granlund Manager -ohjelmistoperheeseen kuuluva Metrix ja Taloinfo aloittivat liiketoimintansa lupaavasti. Metrix tarjoaa asiakkaille energiatehokkuuden ja sisäympäristön laadun johtamiseen täysin uudenlaisen, reaaliaikaisen ”älykkään raportoinnin” mallin. Taloinfo aktivoi myös tilojen käyttäjät mukaan energiansäästöön ja sisäympäristön kehittämiseen. Granlund Designer -suunnittelujärjestelmän kaupallinen versio tullaan lanseeraamaan 2014. Tiedonhallinnan ja integroinnin työkaluna se liittää yhteen mm. CAD-järjestelmät, laitetiedot ja simuloinnit sekä on hyödynnettävissä myös työmailla.

Innovaatio- ja kehitystoiminta
Innovaatio- ja kehitystoiminta jatkui vireänä. Granlund osallistui aktiivisesti kansainvälisten BuildingSMART ja Innovation Platform -foorumien toimintaan sekä oli mukana useissa EU:n, Tekesin sekä amerikkalaisen lvi-alan järjestö ASHRAE:n rahoittamissa kehityshankkeissa, joissa haetaan uusia ratkaisuja rakennusten ylläpidon, energiatehokkuuden ja sisäympäristön hallintaan mm. tietomalleja ja ohjelmistoja hyödyntämällä. Näiden pohjalta on kehitetty esimerkiksi energiasimulointien ja -seurannan toimintamalleja sekä uusia ohjelmistoja.

Näkymät 2014
Suhdannetilanne vaikuttaa Granlundin toimialoilla vuoden 2014 alussa suhteellisen positiiviselta. Sairaalasektori on hyvin aktiivinen ja pääkaupunkiseudun suurhankkeet työllistävät, vaikka toimitilapuoli ja kaupan projektit ovat edelleen suvantovaiheessa. Energiatehokkuuden parantaminen tuonee positiivista kehitystä lähivuosina ja korjausrakentamisen sektori kehittyy tasaisesti. Suurimpia riskejä positiiviselle kehitykselle voivat olla kansainväliset taloudelliset kriisit, Suomen valtiontalouden kehittyminen sekä projekteihin liittyvät taloudelliset riskit.


Lisätietoa

Toimitusjohtaja Pekka Metsi, Granlund Oy
puh. 040 5296 509, etunimi.sukunimi@granlund.fi

Kuvatiedustelut

Viestintäpäällikkö Riikka Linna, Granlund Oy
puh. 050 345 2328, etunimi.sukunimi@granlund.fi

Mediatiedote 31.3.2014

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli