Uutiset

Granlund Kuopion syysseminaarissa pureuduttiin digitaalisuuteen kiinteistöalalla

Granlund Kuopion ja Graviconin yhteinen syyskauden avaus keräsi paikalle sekä asiakkaita että asiantuntijoita molemmista yhtiöistä. Päivän aikana keskusteltiin laajasti digitaalisuuden mahdollisuuksista ja haasteista kiinteistö- ja rakennusalalla.

Uutinen

Keväällä Granlund Kuopion toimitusjohtajana aloittanut Tommi Miettinen on tyytyväinen Kuopion seudun kehitykseen. Rakentamisessa ei näy hidastumisen merkkejä.

”Uudessa tehtävässä on ollut hyvä aloittaa, kun tilauskanta on ollut varma. Työn alla on koko ajan useita merkittäviä projekteja, kuten tällä hetkellä KYSin Uusi Sydän ja Oulun yliopistollisen sairaalan Tulevaisuuden sairaala. Olemme mukana valtakunnallisesti myös useissa elinkaarihankkeissa.”

Granlund Kuopio työllistää jo 62 henkeä. Töitä tehdään avoimessa ilmapiirissä, jossa osaaminen on korkeatasoista ja yhteishenki hyvä.

”Olen enemmän kuin tyytyväinen henkilökuntamme osaamiseen, sitoutumiseen ja innostukseen, jolla projekteja hoidetaan. Olemme pysyneet Itä-Suomen talotekniikkasuunnittelun markkinajohtajana, ja osaamistamme sairaala- ja puhdastilasuunnittelussa arvostetaan valtakunnallisesti. Jatkossa tulemme vahvistamaan jalansijaamme myös energiakonsultoinnissa ja digitaalisissa kiinteistöpalveluissa. Siksi digitaalisuus nostettiin myös seminaarimme teemaksi.”

Älykäs rakentaminen vaatii digitaalista tiedonhallintaa

Rennon ja asiakaslähtöisen seminaarin aikana Granlund Kuopion kiinteistönpidon ryhmäpäällikkö Mika Savolainen kertoi, miten Granlundin ohjelmistotyökaluilla Managerilla ja Designerilla tehostetaan ylläpitoa, hallitaan sisäolosuhteita ja tuetaan päätöksentekoa. Päivän lopuksi kuultiin teknologiajohtaja Tero Järviseltä kuulumiset Granlundin uusimmasta ohjelmistoinnovaatiosta, Virtuaalisesta kiinteistöstä.

Graviconilta päivän aikana kuultiin tietomalliasiantuntija Jenni Kaukosta ja professori Jarmo Laitista, joka kertoi miten rakennusprojektia hallitaan reaaliaikaisella tiedolla ja tietokannoilla. Toimitusjohtaja Pauli Jantunen käsitteli esityksissään Graviconin Modelspace-ohjelmistoa ja tiedonhallinnan muutoksen tarpeellisuutta rakennusalalla.

”Tällä hetkellä tietoa hallitaan pääasiassa analogisesti, jolloin tiedosta tallennetaan vain pieni osa, esimerkiksi epätarkkaan kokousmuistioon”, Jantunen kertoi. ”Jos tieto ei ole koneiden ymmärtämässä muodossa, sen hyödyntäminen on myöhemmin vaikeaa. Esimerkiksi rakennuksen ikkunoihin liittyvän tiedon hakemiseen voi kulua päiviä asiantuntijoiden aikaa.”

Jantusen mukaan tekniikan vähäinen hyödyntäminen on yhtenä syynä rakennusalan heikkoon tuottavuuskehitykseen. Digitaalisen tiedonhallinnan tavoitteena onkin kuluttaa enemmän aikaa tiedon tuottamiseen ja vähemmän hakemiseen.

”Digitaalisessa tiedonhallinnassa tietoa suodatetaan tulevan käytön mukaan ja rikastetaan metadatalla, kuten avain- ja hakusanoilla. Ympäripyöreän kokousmuistion sijaan tuotetaan täsmällistä tietoa siitä, kuka tekee, mitä, milloin ja mistä syystä. Vaikka tämä vaatii vaivannäköä, myöhemmin tiedonhaku on valtavasti helpompaa ja nopeampaa, mikä säästää koko hankeorganisaation aikaa. Tieto on dynaamista, jolloin sitä on helpompi etsiä eri näkökulmista ja jakaa suunnittelijoiden, johdon ja käyttäjien kesken. Tietoa ei tuotetakaan vain itselle, vaan yhteiseksi hyödyksi.”

Digitaalisen tiedonhallinnan omaksuminen ei ole rakennusalalla kiinni tekniikasta, vaan ihmisistä.

”Usein keskitymme vain tekniikkaan, vaikka paljon olennaisempaa on, että ihmiset osaavat käyttää saatavilla olevaa tekniikkaa ja sitoutuvat sen hyödyntämiseen. Kyse onkin ennen kaikkea toimintatapojen muuttamisesta.”

Digitaalisen tiedonhallinnan omaksuminen ei ole rakennusalalla kiinni tekniikasta, vaan ihmisistä.

Tiedolla johtaminen kiinteistön ylläpidossa

Granlundin konsulteista seminaarissa puhui omaisuudenhallinnan ryhmäpäällikkö Susanna Sairanen. Kahden esityksen aiheena olivat tiedolla johtaminen ja digitaalisen PTS-suunnittelun mahdollisuudet.

”Jotta tiedolla johtaminen tuottaa tulosta, on käytettävä oikeita työkaluja ja selvitettävä heti alussa, mitä tiedolla halutaan saada aikaan”, Sairanen korostaa. ”Tieto on itsessään merkityksetöntä, jollei se tue liiketoimintaa. Tärkeää on ymmärtää kerätystä tiedosta, mikä on tarpeellista strategian tai liiketoiminnan kannalta. Sen jälkeen tietoa pitää murskata, ristiintaulukoida ja analysoida sellaiseen muotoon, jonka ihminen käsittää. Kun tiedosta luodaan jokaiseen käyttötilanteeseen sopiva visuaalinen raportti, saadaan aidosti kättä pidempää päätöstenteon tueksi.”

Tiedolla johtamisessa hyödynnetään uutta PTS-investointien hallintatyökalua. Se auttaa johtamaan kiinteistön PTS-toimenpiteitä rullaavasti kunkin kiinteistön strategian mukaan.

”Hallintatyökalu antaa kiinteistönomistajille tietoa PTS-investointien ajankohtaisuudesta sekä vaikutuksesta esimerkiksi kiinteistön tekniseen toimivuuteen, energiatehokkuuteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen, jolloin PTS-toimenpiteitä pystytään suunnittelemaan rullaavasti.”

Sairanenkin korostaa ihmisten osallistamisen ja innostamisen merkitystä. Tiedolla johtaminen edellyttää johtamisjärjestelmien ja toimintaprosessien yhteensovittamista sekä ihmisten kokemusperäisen osaamisen hyödyntämistä. Digitaalisuudella voidaan parantaa lopulta myös tilojen käyttäjien tyytyväisyyttä ja hyvinvointia.

”Yhteistoiminta on yksi keino ottaa käyttöön uusia digitaalisia työkaluja ja toimintatapoja. Meillä on hyviä kokemuksia ihmisten sitouttamisesta esimerkiksi Big Room -työskentelyllä, jossa eri toimijat kerätään yhteen miettimään yhteisiä tavoitteita. Samalla kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi ja kaikkien näkemykset huomioiduiksi. Yhteistoiminta nopeuttaa ja edesauttaa päätöksentekoprosessia sekä luo tyytyväisempiä loppukäyttäjiä.”

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli