Uutiset

Granlund Manager Metrixin piirissä yli miljoona neliötä

Bilian kiinteistöille tilannekuva

Uutinen

Granlund Manager Metrix tarjoaa tietoa rakennusjärjestelmien toimivuudesta helposti ymmärrettävien tunnuslukujen avulla. Ohjelma jalostaa rakennusautomaation mittaustiedot energiatehokkuutta, sisäilman olosuhteita ja talotekniikan toimivuutta kuvaaviksi suorituskykymittareiksi. Selkeästi esitettyä tietoa on helppo hyödyntää rakennusten suorituskyvyn optimoinnissa ja ylläpidon johtamisessa.

Metrix on nyt otettu käyttöön yli miljoonan neliömetrin alueella
Merkittävän rajan ylittivät asiakkaamme Bilian kiinteistöt (21 000 m2). Olemme toteuttaneet Bilian myymälöihin sekä huolto- ja korjaamotiloihin Granlund Manager Metrix -palveluihin sisältyvän rakennusautomaatiojärjestelmän tilannekuvan, jonka avulla voidaan tunnistaa rakennusten talotekniikan toimivuus ja edetä toimenpiteisiin energiankulutuksen vähentämiseksi. Bilialla on esimerkiksi optimoitu ilmanvaihdon toimintaa, jolloin voidaan paitsi lisätä energiatehokkuutta, mutta myös ylläpitää terveellisiä sisäilmaolosuhteita. Tärkeitä toimenpiteitä ovat olleet lisäksi ilmanvaihdon ja sähköteknisten laitteiden tarpeenmukainen käyttö sekä älykkäät ohjausratkaisut.

”Tilannekuvaan sisältyvien kohdekäyntien perusteella asiakkaalle annettiin ehdotuksia jo ennalta hyvin toimivan talotekniikan kehittämiseen. Kiinteistöille laskettiin myös energiansäästöpotentiaali. Tilannekuvan valmistuttua olemme jatkaneet kiinteistöjen toimivuuden, energiatehokkuuden ja olosuhteiden tarkkailua Metrix-ohjelmiston avulla”, kertoo Ilkka Kasari, joka on toiminut Granlundin projektipäällikkönä Bilian hankkeessa.

"Huolellisesti suoritetun tilannekuvan perusteella saimme hyvän kuvan kiinteistöjemme talotekniikan toimivuudesta. Aloituspalavereissa toimme aktiivisesti esiin kohteita, joissa olemme itse kokeneet tarvetta parantaa talotekniikan toimivuutta.Noin puolen vuoden yhteistyön aikana olemme kokeneet yhteistyön hyvin toimivaksi ja aktiiviseksi",  kertoo laatupäällikkö Jarmo Vainio, Bilia Oy. 

Tilannekuva on myös tuonut konkreettisia säästöjä. "Jokaisella hankinnalla on myös hintalappu ja olen arvioinut, että tähän mennessä ehdotetuilla ja toteutetuilla toimilla saamme investointimme maksettua kohtuullisen nopeasti takaisin tähän mennessä toteutuneilla säästöillä. Asioilla on myöskin vaikutusta henkilöstön työviihtyvyyteen kun lämmitys ja jäähdytys toimii tasalaatuisesti kaikissa työskentelytiloissa", Vainio mainitsee.

Jatkossa Bilian kiinteistöjen toimintaa seurataan Granlund Manager -huoltokirjalla, joka parantaa ylläpidon teknisten laitteistojen huoltotilanteen ja dokumenttien seurantaa.

Lisätietoa:
Granlund Manager Metrix:
Ilkka Kasari, Granlund Oy
p. 040 643 4151
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Granlund Manager Huoltokirja:
Marko Laitio, Granlund Oy
p. 040 653 1625
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli