Uutiset

Granlund mukana Lean-toimintatavan kehityksessä

Rakennusala peräänkuuluttaa Suomeen rakenteellisia muutoksia: Lean-toimintatavan tulee juurtua Suomeen.

Uutinen

Lean on toimialariippumaton johtamisfilosofia, joka tähtää toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Lean on jo tuonut vallankumoukselliset tuottavuusparannukset teollisuuteen ja palveluihin. Rakennusalan merkittävimmistä toimijoista (Granlund, Consti, Fira, Lemminkäinen, Liikennevirasto, Oulun yliopisto, SKANSKA, Talokeskus Yhtiöt, Sweco PM, Vianova, Vison sekä WSP) koostuva Lean Construction -kehityshankkeen ohjausryhmä esitteli 19.3.2014 valmiiksi saamia Lean-mallin käyttöönottamisen linjauksia ja periaatteita. Ohjausryhmän tavoitteena on toimia esimerkkinä maamme koko rakennusalan muutokselle. Pioneeriryhmän toiminta käynnistyi vuonna 2010.

Rakennusalalle tarvitaan kansallinen strategia ja rakennemuutos

Rakennusala on kansallisesti yksi suurimpia investointieriä, sillä rakentamisen arvo maassamme liikkuu noin 28 miljardissa eurossa. Suomessa tehtävistä investoinneista peräti 2/3 on rakennusinvestointeja. Selvitysten mukaan pahimmassa tapauksessa noin kolmannes rakennustyömaiden tuottavasta työstä on maksullista joutoaikaa. Rakennusalalla on potentiaalia pienentää Suomen kestävyysvajetta useita kymmeniä prosentteja. Muutos aikaansaadaan uusimalla alan rakenteita sekä toimintakulttuuria.

Lean-ohjausryhmän mielestä Suomi tarvitsee kansallisen strategian siitä, miten rakennusalan totutut toimintatavat muutetaan aina hankintatavoista alkaen. Pelkkä yhteinen tahtotila ei kuitenkaan yksin riitä, vaan alalla tarvitaan myös siilot rikkova rakennemuutos. Tilaajat, alihankkijat ja loppukäyttäjät tulee kaikki päästää suunnittelu- ja rakennusprosessiin, jonka on oltava aukoton ja läpinäkyvä. Vain siten limittäiset toiminnot karsitaan, ja kustannukset pysyvät kurissa.

Tehokkuutta ja laatua projekteihin

Granlundilta ohjausryhmässä on mukana tietomallipäällikkö Tero Järvinen, joka uskoo että Lean Constructionilla saadaan projekteihin lisää tehokkuutta.  ”Lean Construction -filosofiaa ja työkaluja käyttämällä voidaan projektit hoitaa huomattavasti nykyistä tehokkaammin ja laadukkaammin. Tämä ei tarkoita aikataulujen kiristämistä, vaan töiden tekemistä oikea-aikaisesti sisällön ollessa projektin vaiheen mukaisella tarkkuustasolla”, hän kertoo.

Järvisen mukaan yhteistyöhön kannustavat sopimusmallit ja niiden yhdistäminen tietomallinnukseen lisäisivät projektien laatua ja kustannustehokkuutta sekä nopeuttaisivat aikatauluja. ”Lean Construction on viimeinen puuttuva palanen fiksummassa rakentamisessa”, hän kiteyttää.

Lisätietoja:

Lehdistötilaisuuden 19.3.2014 tiedote

Lean Construction Instituutti

Tero Järvinen
Tietomallipäällikkö, Granlund Oy
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli