Uutiset

Granlund mukana Vantaan allianssikoulujen LVIA- ja energiasuunnittelussa

Kuva: Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy sekä Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Vantaan kaupunki rakennuttaa kaksi uutta koulua allianssimallilla. Hankkeen suunnittelee Arkkitehdit RK ja AFKS, rakentajana toimii NCC ja Granlund toteuttaa hankkeen LVIA- ja energiasuunnittelun.

Uutinen

Terveellinen ja turvallinen koulu ilman sisäilmaongelmia sekä parhaat mahdolliset olosuhteet oppimiselle. Näistä lähtökohdista on lähdetty suunnittelemaan Vantaan Rajatorpan ja Hämeenkylän uusia kouluja, joista rakennetaan uuden opetussuunnitelman mukaisia oppimisympäristöjä. Hankkeen puitteissa peruskorjataan myös Vantaan Ilpolan koulu.

Vantaan kaupungin tilaamat koulut rakennetaan allianssimallilla, ja uusien koulujen suunnittelut ovat parhaillaan käynnissä. Allianssiin kuuluvat tahot – tilaaja, rakentaja, suunnittelija ja erikoissuunnittelijat – tapaavat hankkeen kaikkia osapuolia viikoittaisissa Big Roomeissa.

”Suunnittelutyö on lähtenyt hyvin liikkeelle. Yhteistyö allianssihengen mukaisesti on toiminut, ja alku näyttää lupaavalta jatkon kannalta”, sanoo NCC:n talotekniikka-asiantuntija Seppo Kalajainen.

Granlund vakuutti NCC:n ja muut allianssikumppanit osaamisellaan ja työkaluillaan, kuten MOBO-optimointitarkastelulla. Energiasuunnittelu on otettu hankkeeseen mukaan heti alusta saakka, mikä on mahdollistanut energianäkökulman huomioimisen jo alkuvaiheessa.

”Energia-asioita päädyttiin tutkimaan energiaoptimoinnin kautta, eli rakennusta tarkastellaan kokonaisuutena energiankulutus, investointi- ja elinkaarikustannukset huomioiden. MOBO-optimoinnin avulla määritetään ne kustannustehokkaat ratkaisut, joilla asetetut energiatavoitteet saavutetaan. Hankkeen tavoite on energiatehokkuusluokka A”, kertoo Granlundin energia-asiantuntija Anni Tyni.

LVIA-suunnittelusta vastaava Granlundin projektipäällikkö Vikke Niskanen kokee, että yhteistoimintaan perustuvalla allianssimallilla saadaan hankkeelle merkittävää etua. Uusien koulujen suunnittelussa halutaan huomioida myös käyttäjien kokemukset, joita hyödynnetään tarvittaessa myös LVIA- ja energiasuunnittelussa.

”Allianssissa tavoitteena on, että jo suunnitteluvaiheessa tila pyritään omaksumaan mahdollisimman hyvin loppukäyttäjän kannalta ja edetään sen mukaisesti”, Niskanen sanoo.

Kuva: Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy sekä Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli

Haluatko kuulla lisää?